پورتال گردشگری و زیارت شهر مشهد
   
  • نمایش اسلایدشو
   • خانه تاریخی اردکانی / دولابیان

    خانه اردکانی/ دوﻻبیان
    بیوگرافی بنا: خانه تاریخی اردکانی در دوره قاجار ساخته شده و در تاریخ ١١ مرداد 1384 به شماره 12391 ثبت آثار ملی گردیده است . این اثر به مساحت عرصه و اعیان حدودا، 1033 مترمربع می باشد و به دلیل نداشتن استحکام کافی مورد تخریب قرار گرفت .

    معرفی اثر
    موقعیت اثر: منزل مســـکونی اردکانی در بلوار وحدت-وحدت21 خیابان شـــهید ســــاﻻری مقدم،کوچه ســـفارت شاهرودی(کوچه ساربانها) ، بن بست دوم سمت چپ-پلاک 27 قراردارد.
    تاریخچه و وجه تسمیه اثر: بنای منزل اردکانی دارای دو بخش اعیان در ضلع شمالی وجنوبی)زمستان نشین و تابستان نشین(می باشد که توده ضلع شمالی در سال 1298 هجری شمسی یعنی85 سال پیش در اواخر دوران قاجار ساخته شده است و توده ضلع جنوبی)تابستان نشین(درسال1351 هجری قمری یعنی74 سال پیش یعنی از اوایل دوران پهلوی اول ســاخته شــده اســت.مالک اولیه بنا.آقای حســین اردکانی بوده که از تجار معروف مشــهد بودند وتجارت پشم وپنبه و روغن و...میکردند و به همراه خانواده اش در این منزل زندگی میکردند.ایشان در سن 63 ســالگی فوت کردند.درســال 1353 آقای دوﻻبیان که از اقوام آقای اردکانی می باشــند.منزل را از فرزندان ایشـــان )پس از فوت آقای اردکانی(خریداری کرد و تاکنون به همراه خانواده اش در این منزل زندگی می کند.اما هنوز منزل مورد بحث در بین اهالی محل به نام اردکانی مشهور است. نوع و توضیحات مالکیت اثر: مالک اولیه ی بنا آقای حســین اردکانی بوده اســت که بعد از فروش بنا در ســال 1353 ه-ش آن را به آقای دوﻻبیان فروخته است و مالک کنونی این بنا آقای دوﻻبیان می باشد
    ویژگی اثر: مهمترین ویزگی منزل اردکانی)دوﻻبیان(وجود عناصر اصلی کالبد خانه های سنتی ایران در آن می باشد که عبارت اند از حیاط مرکزی.تابستان نشین.زمستان نشین.تنور خانه.شاه نشین.آب انبار و حوض خانه. کاشیکاری های بسیار زیبا موجود در نمای ساختمان در بخش مربوط به دوران قاجار از دیگر ویژگی های این بنا محسوب میشود. ویژگی مهم دیگری که در این بنا دیده میشود. امکان مشاهده تفاوت در سبک معماری و تزئینات با توجه به تفاوت در دوران ساخت دو بخش اعیان شمالی و جنوبی می باشد. مشخصات اثر: ورودی بنا در ضلع شمالی قرار دارد و در یک کوچه بن بست که سطح این کوچه از سطح کوچه صفار شاهرودی)کوچه ساربانها(پایین تر می باشد.قرار گرفته است.بعد از عبور از ورودی اصلی به فضای کوچکی وارد میشویم که در سمت راست آن آشپز خانه قرار دارد و در سمت چپ دو اتاق وجود دارد که اتاق اول متعلق به فرزندان خانواده و اتاق دوم که اتاق کوچکی است. متعلق به آشپز خانواده بوده است.در کنار درب ورودی تعدادی پله وجود دارد که به طبقه اول میرسد.در ﻃﺒﻘﻪ اول در سمت راست اتاق سه دری مخصوص پذیرایی از مهمان و در سمت چپ یک اتاق دیگر وجود دارد. این خانه دارای دو قسمت تابستان نشین)در جنوب(و زمستان نشین)در شمال می باشد.در قسمت زمستان نشین پهنای اتاقها کم است و علتش این است که آفتاب تا انتهای عمق اتاق نفوذ کند و در بخش تابستان نشین بر عکس می باشد. در طبقه همکف از درب روبروی درب اصلی وارد حیاط مرکزی میشویم. در قسمت جنوبی منزل که همان تابستان نشین خانه میباشد.ایوان )درب طبقه اول(و سایه بانی )در طبقه همکف(وجود دارد که از نفوذ نور خورشــید به داخل اتاقها جلوگیری میکند.در طبقه همکف در ســمت راســت یک اتاق وجود دارد که محل هیزم بوده و در ضلع غربی اتاق یک تنور وجود داشته است. اتاق دیگری در وسط قرار دارد که در ضلع جنوبی اتاق ٣ انبار جهت نگهداری برنج و روغن وجود داشـــته و حوضـــخانه در کنار این اتاق قرار دارد.در ضلع شرقی حوضخانه یک آب انبار وجود داشته که آب حوض از طریق این آب انبار تامین شده است که در حال حاضر این آب انبار تخریب شده و ازبین رفته است .طبقه باﻻی آن هم شامل٣ اتاق و ایوانی با چهار ستون چوبی در دو ضلع شرقی و جنوبی و پلکانی جهت رسیدن به بام پلکانی که از طبقه همکف به این طبقه رسیده است می باشد. در ضلع شرقی حیاط.چند انبار در طبقه همکف و یک پلکان که به ایوان ضلع شرقی میرسد وجود دارد. تزئینات بنا در بخش قاجاریه شامل کاشی کاری های بسیار زیبا در سنتوریهای باﻻی پنجره ها و قسمت های دیگر دیوار ها می باشد.کتیبه کاشی کاری شده ای در بخش پیش آمدگی قسمت زمستان نشین قرار دارد که آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا و تاریخ 1351 بر آن نقش بسته است که از زمان ساخت و نصب آن اطﻼعی در دست نیست.

    تعداد بازدید :112
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
 • پورتال آستان قدس رضوی
 • مجموع بازدیدها : 1,644,387
  تعداد بازدید امروز : 300
  تعداد بازدید این ماه : 36,732
  آخرین به روزرسانی : 1400/07/04
 • آدرس :میدان شهدا، تالار شهر، طبقه 1- ، معاونت گردشگری و زیارت
  تلفن :(31291237) - (3135)051
  فاکس :051-31291267
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت گردشگری و زیارت  انجام می گردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد