•  
   • بررسی اجمالی شاهنامه فردوسی و ویژگی های انحصاری آن (شاهنامه در یک نگاه)

    منبع داستانهای شاهنامه

    نخستین کتاب نثر فارسی که به عنوان یک اثر مستقل عرضه شد، شاهنامه ای منثور بود.این کتاب به دلیل آن که به دستور و سرمایه "ابومنصور توسی" فراهم آمد، به ...
    تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۲

    موسیقی

    موسیقی در شعر فردوسی از عناصر اصلی شعر محسوب می شود. انتخاب وزن متقارب که هجاهای بلند آن کمتر از هجاهای کوتاه است، موسیقی حماسی شاهنامه را چند ...
    تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۱

    تصویرسازی در شاهنامه

    تصویرسازی در شعر فردوسی جایی بسیار مهم دارد. شاعر با تجسم حوادث و ماجراهای داستان در پیش چشم خواننده او را همراه با خود به متن حوادث می برد، گویی ...
    تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۱

    ویژگی های هنری شاهنامه

    شاهنامه، حافظ راستین سنت های ملی و شناسنامه قوم ایرانی است. شاید بی وجود این اثر بزرگ، بسیاری از عناصر مثبت فرهنگ آبا و اجدادی ما در طوفان حوادث ...
    تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۱۲/۲۱
تلفن :(31291236) - (31208)051
فاکس :051-31291267
رایانامه :info-visit@mashhad.ir
آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
پیامک :10001000096308
دسترسی سریع
لینک های مرتبط