• صفحه اصلی سرویس
       
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر 31208-051
    توضیحات :

     

    آبشار رودمعجن 48کیلومتری غرب تربت حیدریه
    آبشار قره سو(کلات) دره قره سو- جاده کلات
    آبشار ودره ییلاقی اخلمد 84 کیلومتری جاده مشهد چناران
    بندفریمان 10کیلومتری جنوب فریمان
    بوستان طبیعی هفت حوض دامنه کوه های خلج مشهد - م حافظ انتهای سیدی-ش سیدی - 3 ک جاده خلج
    دره شمخال(قوچان) 80کیلومتری شهر قوچان و5کیلومتری شهر باجگیران
    دریاچه بزنگان 7کیلومتری جنوب غربی جاده مشهد-سرخس
    روستای زشک 48کیلومتری جنوب غربی مشهد 
    روستای کنگ 16کیلومتری جنوب غربی طرقبه
    سد چالیدره 18کیلومتری جنوب غربی مشهد در ابتدای جاده روستای نق
    سد کارده 42ک شمال مشهد-روستای کارده
    شاندیز 30کیلومتری غرب مشهد
    مجموعه گردشگری ازغد طرقبه 29 کیلومتری شهر مشهد
    مجموعه گردشگری چالی دره 11 کیلومتری غرب مشهد
    مجموعه گردشگری دره آل 48 کیلومتری شمال شهر مشهد
    مجموعه گردشگری نغندر طرقبه 15.5 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد
    منطقه ییلاقی طرقبه 18 کیلومتری جنوب غربی مشهد
     روستای اخلمد ( آبشار، بند و مجموعه) چناران
     روستای گلمکان  چناران
    دره فریزی (خیج، فریزی،آبقد، دهنه کلات) چناران
    چشمه سبز چناران
     میل رادکان چناران
     روستای بقمچ چناران
     روستای کاهو چناران
     رباط سید آباد چناران
     چشمه گیلاس چناران
     تفریحگاه خارزن خلیل آباد
     پارک جنگلی شمال خلیل آباد خلیل آباد
     قلعه خان سدالدین  خلیل آباد
     یخدان خلیل آباد خلیل آباد
     مسجد جامع خلیل آباد خلیل آباد
    بند ایرج آباد ( بند شاهی) خلیل آباد
     هفت آسیاب تاریخی ( دوره خوارزمشاه) خلیل آباد
      سد سلامی خواف
     مسجد ملک زوزن خواف
     مسجد زین آباد خواف
     مجوعه تاریخی روستای سنگان خواف
     مسجد جامع خواف خواف
     سد سده خواف
     پیر حصبه خواف
     کوشک سلامی  خواف
     مزار خواجه یار خواف
     تنگل فایندر (ریواس و مناظر طبیعی ) خواف
     رباط زیارت خواف
    روستای خرگرد (مدرسه غیاثیه) خواف
     روستای برآباد  خواف
     آسبادهای نشتیفان خواف
     آبشار و ارتفاعات رزداب خواف
    پارک ملی تندوره (چهل میر ) درگز
     سایت موزه بندیان درگز
     گمرک لطف آباد درگز
     کوه سنگ رشتخوار
     روستای پیر یاهو رشتخوار
     روستای سنگان رشتخوار
     تنگل علی آباد دامن رشتخوار
     سد شهید یعقوبی رشتخوار
     منطقه شکار ممنوع پروند سبزوار
     رباط کانون (فرامرز خانی) سبزوار
     آرامگاه  سلیم سبزواری (اسرار) سبزوار
     یادمان کاشفی سبزوار
     آرامگاه  مشهدی سبزوار
    آتشکده ریوند  سبزوار
     مجموعه تاریخی آق قلعه سبزوار
     مسجد جامع چشم سبزوار
     آرامگاه  خواجه نجم الدین کبری  سبزوار
     منطقه حیات وحش شیر احمد سبزوار
     بازار تاریخی سبزوار سبزوار
     آبگرم حسن آباد و سبه سبزوار
     منطقه روستای دلبر ان سبزوار
     رودخانه و سد ششتمد سبزوار
     روستای استاج  سبزوار
     حاج ملا همام (همام بن زید) سبزوار
     میل خسرو گرد و امامزاده های آن  سبزوار
     مجموعه تاریخی مزینان و بهمن آباد  سبزوار
     کاروانسرای مهر سبزوار
    کاروانسرای زعفرانیه (روستا) سبزوار
     مصلی تاریخی سبزوار سبزوار
    غار بزنگان سرخس
    منطقه ویژه اقتصادی (آستان قدس ) سرخس
     غار مزداوند و ارتفاعات مرتبط با آن سرخس
     رباط شرف سرخس
     آرامگاه  بابا لقمان سرخس
     سد دوستی سرخس
     پل خاتون  سرخس
     مجموعه تاریخی ـ طبیعی مرزداران سرخس
     دریاچه بزنگان  سرخس
     کاروانسرای اصفاک فردوس
     باغستان علیا ( روستای گردشگری) فردوس
     پارک جنگلی دلگشا فردوس
     مجموعه تاریخی شهر تون و مسجد جامع فردوس
     منطقه ییلاقی حاجی آباد فردوس
     سد برون فردوس
    سد مهوید فردوس
     بافت قدیمی و تاریخی بشرویه فردوس
     پل های آب بر ( بشرویه) تاریخی فردوس
     کاروانسرای فریمان فریمان
     رباط سنگ بست فریمان
    میل ایاز ( مقبره سلطان ارسلان جاذب) فریمان
     بند فریمان و مجموعه پایین دست بند فریمان
     دره شمخال  قوچان
     محور یوسف خان - عمارت قوچان
     تپه های  مزرج قوچان
     روستای رهورد قوچان
    شهر کهنه (آبگرم ، امامزاده و ....) قوچان
     پناهگاه حیات وحش دربادام قوچان
     روستای زوخانو قوچان
     سد تبرک آباد  قوچان
     باجگیران  قوچان
     مسجد جامع کاشمر کاشمر
     مجموعه و موزه شهید مدرس کاشمر
     منطقه ییلاقی کوه سرخ (ریوش) کاشمر
     آب گرم معدنی کریز کاشمر
     آبشار باغ دشت (معروف به آبشار کریز) کاشمر
      عمارت خورشید و مسجد کبود گنبد کلات
     روستای آب گرم کلات
     برج دیده بانی و کتیبه نادری کلات
     محور  ارتکند و خانه زو کلات
     منطقه حفاظت شده ارس های سیستان کلات
     منطقه بابا رمضان کلات
     ایدلیک کلات
    زاوین (سد و رودخانه) کلات
     آبشار قره سو و منطقه کلات
     بند نادری کلات
     روستای ریاب گناباد
     مسجد جامع بیدخت و بقعه حاج سلطان محمد علی شاه گناباد
     یخدان کوثر گناباد
     مسجد مزار گناباد
     مجموعه گردشگری کاخک ( و امامزاده سلطان محمد عا گناباد
     روستای دیسفان گناباد
     درب صفه گناباد
     تک زو گناباد
     پارک جنگلی عمرانی گناباد
     آرامگاه  جغتین گیسور گناباد
     کاروانسرای زین آباد گناباد
     کاروانسرای یونسی گناباد
     روستای تک میدان گناباد
     منطقه شکار ممنوع هلالی گناباد
     منطقه شکار ممنوع هنگامه گناباد
     کاروانسرای فخر آباد گناباد
     مسجد جامع گناباد و گنجینه آثارباستانی و مدرسه ن گناباد
     قنات قصبه گناباد
     جاغرق مشهد-7ک جنوب غربی طرقبه
     محور مغان (اردمه ، خانرود و غارمغان) مشهد
     سد کارده مشهد
     دره آل مشهد
     محور کارده ، کوشک آباد ، بهره ، گوش  مشهد
     روستای مارشک مشهد
     هفت حوض مشهد
     منطقه حفاظت شده هزار مسجد مشهد
     سد طرق مشهد
     روستای جنگ مشهد
     فخر داود  مشهد
     برج اخنگان مشهد-10 ک متری آرامگاه فردوسی-جاده فرعی پاژ
     رباط ویرانی مشهد-ج شاندیز-ویرانی9
     ابرده (سفلی و علیا) مشهد-ج شاندیز
     بند گلستان مشهد-5 ک جنوب شرقی طرقبه
     مایان ( سفلی، علیا، وسطی) مشهد
    آرامگاه  امیر غیاث الدین ملک شاه مسجد هفتاد و دو تن مشهد-جنوب غربی صحن جامع رضوی
    آرامگاه  حکیم ابوالقاسم فردوسی توس - مجموعه تاریخی فرهنگی فردوسی
    آرامگاه  شاعران پارس گوی خراسان توس - مجموعه فردوسی ضلع شمال شرقی ب پردیس
    آرامگاه  نادری  مشهد-چ شهدا
    باغ ملک آباد  مشهد-م فلسطین
    برج اخنگان ( اخنجان ) توس-حاشیه جادهی آرامگاه  فردوسی به پاژ ( زادگاه فردوسی 
    بقایای حصار و باروی شهر تابران توس - شمال غربی مشهد
    بنای هارونیه توس-در 800 متری آرامگاه  فردوسی
    حاج حسین ملک مشهد-ضلع شرقی خ امام خمینی
    رباط طرق مشهد-روستای طرق
    روستای تاریخی پاژ توس
    قبر میر مشهد-مجاورت دروازه نوغان محله نغان
    کهن دژ شهر تاریخی تابران توس - شمال غربی مشهد
    مجموعه فرهنگی تاریخی توس توس - شمال غربی مشهد
    مدرسه عباس قلی خان مشهد-ابتدای خ نواب صفوی - حاشیه زیرگذر حرم
    مدرسه نواب حاشیه شمالی خ شیرازی
    مسجد جامع تابران تس-در 50 متری جنوب غربی بنای هارونیه
    ایوان طرق در 12 کیلومتری مرکز شهر مشهد در جوار روستای طرق-مقابل کارخانه رب
    مصلی مشهد مشهد-ابتدای خ مصلی
    میل رستگار مقدم حاشیه ب امت جنب بوسنان رستگار مقدم
    یخدان تاریخی چهار برج توس-در 4 کیلومتری غرب حصار شهر تابران
    باغ خونی بلوار امام رضا(ع) خیابان عنصری غربی- عنصری9
    گنبدسبز مشهدخ آخوندخراسانی-میدان گنبدسبز
    مسجدجامع گوهرشاد مشهد-حرم مطهر-صحن جامع رضوی
    سرای قدیم عزیزاله اف محله عیدگاه -گذرگاه عباس قلی خان
    سنگ شتر جاده مشهد-شاندیز- روستای درخت بید
    کاروانسرای باباقدرت خ صدر-صدر16
     ابوسعید ابوالخیر مه ولات
    رباط شاه عباسی فیض آباد مه ولات
     مقبره ابوالفتح حداد مه ولات
     روستای ازغند مه ولات
     باغ امارت مه ولات
     رباط خیرآباد مه ولات
     رباط میاندهی مه ولات
     رباط زرمهر مه ولات
     آرامگاه  عطار نیشابور
     حسین آباد کمال (منزل کمال الملک) نیشابور
     شهر دررود  نیشابور
     آرامگاه  سعید ابن سلام مغربی نیشابور
     روستای دیزباد بالا نیشابور
     گنبدهای آجری مهرآباد نیشابور
     مسجد جامع نیشابور نیشابور
     روستای کلیدر ( شامل منطقه ییلاقی، طبیعی و تاری نیشابور
     روستای بوژان نیشابور
     آرامگاه  خیام نیشابور
     دهکده چوبی نیشابور
     اردوگاه کشوری باغرود (اردوگاه شهید رجائی )  نیشابور
     معدن فیروزه نیشابور
     پناهگاه حیات وحش حیدری نیشابور
     روستای بار نیشابور
     روستای فوشنجان (حرمین جوینی) نیشابور
     روستای برزنون ( منسوب به آتشکده برزین مهر) نیشابور
     روستای ینگجه (سد) نیشابور
     روستای غار(هفت غار) نیشابور
     مجموعه شهر کهن نیشابور نیشابور
     روستا و منطقه برف ریز نیشابور
     در بهشت (امامزاده و …)  نیشابور
     حصار زبرخان ( شهر زیر زمینی) نیشابور
     روستای گرینه نیشابور
     باغ نشاط نیشابور
     قلعه توسنجان نیشابور
     باغ امین اسلامی نیشابور
     دبیرستان خیام نیشابور
     منطقه شادیاخ و سایت موزه صحرایی نیشابور
     روستای رود  نیشابور
     منطقه شکار ممنوع رئیسی نیشابور
     بازار سر پوشیده نیشابور نیشابور
     کاروانسرای عباسی نیشابور
    روستای اسحاق آباد (قلعه، ارگ و امامزاده و قبرستان  نیشابور
    سایر :
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    در فاصله 70 کیلومتری شهرستان مشهد و در جاده تربت حیدریه در بخش احمدآباد و در 12 کیلومتری روستای رباط سفید، روستایی موسوم به زیارت قرار دارد که نام آن به واسطه وجود بقعه منسوب به امامزاده سید نورالله می باشد و در بین اهالی و مناطق اطراف از جایگاه مذهبی ویژه ای به لحاظ قداست و احترام برخوردار است. سنگ قبری که برروی مزار وی قرار گرفته نشان می دهد که ایشان از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) بوده و در این مکان به شهادت رسیده اند. در میان فضای داخلی بقعه ضریح فلزی جدیدی نصب شده است. 

    سایر :
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    بنای آرامگاه در فاصله 60 کیلومتری جاده مشهد- تربت حیدریه و در حاشیه جاده بر روی یک بلندی واقع شده است. شخصیت مدفون در این بنا امامزاده سید محمد علوی از نوادگان حضرت موسی بن جعفر(ع) می باشد. در حال حاضر این مکان با امکانات نسبی و زیارتی پذیرای زائرین و مسافرانی است که از این راه تردد می نمایند. پوشش طبیعی و مناظر اطراف این مکان آکنده از درختچه های کوتاه است. اخیرا نسبت به عمران و توسعه فضاهای اطراف و صحن اما مزاده و ساختمان اقداماتی از جمله محوطه سازی، نهال کاری و ... انجام گرفته است. 

    سایر :
    بقعه باباپیر
    تعداد بازدید : 26
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    بنای آرامگاه منسوب به باباپیر که مورد احترام اهالی و مناطق مجاور می باشد. در راه مشهد به نیشابور در حاشیه روستای متروکه کلاته پیر در میان قبرستان واقع شده است. این بقعه در ابعادی کوچک با طرح چهارضلعی گنبد خانه ای است و قبر در میان آن قرار دارد. اخیرا یک ایوان ورودی بر مدخل بنا افزوده شده است. هویت فرد مدفون در بنا معلوم نیست زیرا سنگ قبر یا شواهدی درخصوص این شخصیت به دست نیامده است. بنابر شواهد موجود از جمله سفال های پراکنده بر روی قبرستان، این بقعه در دوره قاجار بنا شده است. از نظر قدمت نیز بیشتر سنگ قبرهای آن متعلق به قرن سیزدهم و چهاردهم هجری است. 

    سایر :
    رباط شریف آباد
    تعداد بازدید : 36
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    شریف آباد واقع در محدوده پیوه ژن مشهد توقفگاهی در مسیر زمستانی نیشابور به توس و مکان استراحت کاروانیان و مسافران خسته از راه بوده است. این مکان در 35 کیلومتری مشهد قرار دارد و رباط آن مشتمل بر یک فضای تابستانی با 25 غرفه رو به حیاط مرکزی و دارای دو ایوان جنوبی و شمالی است. بخش زمستانی آن نیز با 20 غرفه دارای شبستانی است که پوشش آن بر روی 16 ستون آجری ایجاد شده است. بنابر شواهد این مکان محل توقف بزرگان بوده و پیرامون آن عناصر تدافعی و امنیتی دیده می شود. رباط شریف آباد از بناهای دوره صفوی است. 

    سایر :
    رباط علاقبند
    تعداد بازدید : 26
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این مجموعه رباط تاریخی با وسعت 2500 مترمربع، متعلق به سه دوره تیموری، صفوی و قاجار، در 40 کیلومتری جاده مشهد- نیشابور در روستای بزوشک واقع است. ساختار معماری این بنا مشتمل بر سه کاروانسرای متصل به هم و دو حوض انبار می باشد. بنابر قراین موجود و شواهد معماری این رباط بر روی بقایایی کهن تر ایجاد شده، به نحوی که ابتدا ساختمانی سرپوشیده بوده و در دوره بعدی کاروانسرای دیگری به همان سبک به آن الحاق شده است. سپس در محدوده فضای مجاور این دو کاروانسرا دو ایوان متقارن با ایوان های ورودی بناهای سرپوشیده ایجاد و اطاق ها و غرفه ها و نمازخانه ای در طرفین ایوان ها شکل گرفته و به این ترتیب مجموعه واحدی به وجود آمده است. 

    سایر :
    آرامگاه بی بی شطیطه
    تعداد بازدید : 24
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    بانو شطیطه یکی از زنان فاضل نیشابوری و مورد عنایت خاص امام موسی کاظم(ع) در قرن دوم هجری بوده که اکنون بنای آرامگاهش در میدانی به نام همین بانو، در انتهای غربی خیابان امام خمینی(ره)، در غرب شهر نیشابور، واقع شده است.
    از تاریخ اولین بنا یا آرامگاه ساخته شده بر مزار این بانو، اطالع دقیقی در دست نیست، ولی احتمال می رود پس از تجدید حیات شهر در بعد از زلزله ویرانگر سال 808 ه.ق، بنای یادبود دیگری بر مزار بانو احداث گردیده و آن نیز در طی سال های بعد مسلماً بارها تعمیر و بازسازی شده است. آخرین بنا، بنایی چهارگوش، مسقف (خانه) و کوچک از خشت و گل بوده که در گوشه یک قبرستان قدیمی واقع شده و قدمتی حدود 200 تا 300 سال داشته است. در قسمت مرکزی آن بنا، یک سنگ لوح کوچک، که احتمالا نام بانو بر آن حک بوده و بر بالای آن یک دیوار (احتمالی) عمودی سفید رنگ به شکل طاق نما وجود داشته است.
    آن بنای چهارگوش تا سال 1359 ه.ش. باقی بود تا این که بقعه کنونی بانو شطیطه، در همان سال، به همت مرحوم حاج عباس ترقی و جمعی از خیرین منطقه و شهرستان ساخته شد. قبرستان قدیمی اطراف بقعه نیز در سال 1372 با اجرای طرح ساماندهی شهری (در محله رسولی - سرآب کوشک) به یک فضای سبز عمومی یا میدان شهری تبدیل شد که با توجه به قرار گرفتن آرامگاه بانو در مرکز آن، به میدان بی بی شطیطه معروف گردید. بنای فعلی آرامگاه شطیطه، دارای پلان 6 ضلعی با 12 غرفه کوچک در طرفین آن است، در ورودی اصلی، با اتصال دو غرفه، به آرامگاه از جانب جنوب غربی و مصالح به کار رفته در آن شامل آجر، خشت قالبی تراش، گچ، سیمان و آهن و روکار نمای بیرونی بنا از سنگ مرمر و آجر سفال می باشد. مهمترین تزئینات آرامگاه نیز شامل آینه کاری نمای داخلی گنبد و دو کتیبه کاشی کاری شده در دو طرف در ورودی اصلی، در جنوب غربی، به آرامگاه است. در کتیبه جانب شرقی، سمت راست، تاریخ تولد و در کتیبه جانب غربی، تاریخ وفات یا شهادت چهارده معصوم(ع) به تاریخ هجری قمری نوشته شده است.
     

    سایر :
    آرامگاه فضل بن شاذان
    تعداد بازدید : 21
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    ابو محمّد، فضل بن شاذان از یاران امام رضا(ع) بود. فضل بن شاذان، ۱۸۰ جلد کتاب در دفاع از حریم تشیع نوشته که یکی از آن ها کتاب الغیبه پیرامون حجت بن حسن(عج) است. او عمری دراز یافت و در سال ۲۶۰ هجری قمری درگذشت. آرامگاه وی در نیشابور و هم جوار بهشت فضل است. بقعه فضل بن شاذان مربوط به دوره تیموریان - دوره صفوی است و در نیشابور، شرق میدان بهشت فضل واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۸۹۵۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 

    سایر :
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    آرامگاه اما مزاده محمد محروق(ع) در جوار باغ خیام مدفن یکی از نوادگان امام سجاد(ع) و از مبارزان رشید اسلام است که در همین راه به شهادت رسید و به دستور حاکم وقت پیکر مبارکش سوزانده شد که به همین جهت به امامزاده محمد محروق شهرت یافت و مظلومیت شهادت امامزاده محروق(ع) به حدی بود که دو سال بعد از شهادتش در سفر امام رضا(ع) به نیشابور مرقد او مورد زیارت آن حضرت واقع گردید و لذا این مکان نخستین قدمگاه امام رضا(ع) در نیشابور است. لذا سنگ یادبودی که همانند بقعه قدمگاه در مرقد اما مزاده محروق)ع( نیشابور قرار داده شده و همچنین تدفین بزرگان زیادی از نیشابور از جمله حکیم عمرخیام به خاطر این مکان مقدس در نزدیکی آن خودگواه بر این اهمیت و قداست این مکان است.
    بقعه امامزاده محروق و ابراهیم(ع) در باغ مصفایی در فاصله3 کیلومتری شرق نیشابور واقع شده است. محمدبن محروق از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) می باشد. در کنار بقعه امامزاده محروق(ع) بقعه امامزاده ابراهیم(ع) نیز هست که به وسیله دری به امامزاده محروق(ع) راه دارد. ابراهیم(ع) از فرزندان امام موسی بن جعفر(ع) است که آرامگاه وی در جنوب شرقی شهر نیشابور، کنار مرقد امامزاده محمد محروق(ع) جای گرفته است.
     

    سایر :
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    با عبور از سنگ فرش های معابر و گذرهای روستای دهسرخ در ضلع شمالی بنایی جلب نظر می نماید که در میان اهالی و مناطق مجاور به بقعه سید عبدالعزیز بن موسی بن جعفر(ع) برادرزاده حضرت رضا(ع) مشهور است. از بنای اولیه این مکان شواهدی مکتوب در دست نیست، اما بقعه فعلی در دوره قاجار بنیان گرفته است.
    این بنا با نمای شش وجهی و گنبدی بر فراز آن فضای معنوی خاصی را برای این روستا ایجاد نموده و در سال های اخیر با احداث حسینیه ای متصل به آرامگاه بر وسعت آن افزوده شده است. در میان گنبدخانه نیز مضجع شریف آن بزرگوار و محصور در ضریحی فلزی است.
     

    سایر :
    چشمه امام
    تعداد بازدید : 21
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    مؤلف منته یالامال و بعضی منابع معتبر شیعه درباره کیفیت ظهور این چشمه در دهسرخ از عبدالسلام بن هروی روایت نموده اند: حضرت رضا(ع) در راه توس به قریه الحمرا(دهسرخ) رسید. یاران همراه امام عرض کردند یابن رسول الله آفتاب وقت ظهر را نشان می دهد، آیا نماز به جای نمی آورید؟ حضرت زمانی که خواستند وضو بگیرند با دستان مبارک زمین را حفر نمودند و در این حال آب زلالی از زمین جوشیدن گرفت و تا به امروز اثرش باقی مانده است. مردم معتقدند آب این چشمه شفابخش است. 

    سایر :
    تخت امام
    تعداد بازدید : 23
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    در باور اهالی دهسرخ، تخت امام همان مکانی است که حضرت رضا(ع) با یاران خود در آن جا نماز به پای داشتند و از کرامات آن امام(ع) قطعه زمینی که بر روی آن ایستاده بودند حرکت کرده و به صورت پشته ای برجسته از زمین های اطراف متمایز گردیده است. تخت امام، زمینی است به مساحت تقریبی 600 مترمربع که در فاصله چند قدمی از چشمه امام قرار دارد. در ورودی این مکان اشعاری به چشم می خورد که مضمون آن ها اشاره به چگونگی ورود حضرت به روستای دهسرخ دارد. از طرفی در فصل بهار و تابستان این مکان جایگاهی متبرک برای اجرای مراسم مذهبی یا تعزیه خوانی و توزیع غذای نذری است. 

    سایر :
    روستای دهسرخ
    تعداد بازدید : 39
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    روستای دهسرخ علاوه بر بقعه سیدعبدالعزیز(ع) دارای دو نشانه متبرک از هجرت هدفمند تاریخی- سیاسی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) از مدینه به مرو و کرامات آن موسوم به تخت امام و چشمه امام می باشد که مورد توجه اهالی و مناطق مجاور است.
     

    سایر :
    رباط فخرداوود
    تعداد بازدید : 19
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این رباط در محل یکی از توقفگاه های کاروانیان در راه قدیم مشهد به نیشابور بنا شده و در 55 کیلومتری مشهد قرار دارد. بنای مزبور با وسعت 853 مترمربع از نوع کاروانسراهای کوهستانی است که دارای محل تیراندازی (مزغل) در بخش فوقانی شاه نشین ها و اتاق های ضلع جنوبی می باشد. نمای بیرونی رباط علاوه بر دیوار اصلی دارای برج های دیده بانی است. شواهد موجود حاکی از بنیان این بنا در دوره تیموری تا قاجار است. 

    سایر :
    بنای قدمگاه
    تعداد بازدید : 25
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این بنا در آبادی قدمگاه و ۲۴ کیلومتری شرق نیشابور واقع شده و در دوره صفویه به دستور شاه عباس اول (حدود سال ۱۰۲۰ ه.ق)، به جای بنای قدیمی تری، ساخته شده است. با توجه به کتیبه کاشی کاری گنبد به نظر می رسد کار تزئینات یا تعمیرات بنا در دوره شاه سلیمان صفوی به پایان رسیده است. بنای قدمگاه به دلیل وجود سنگ سیاه رنگی که روی آن جای پای منسوب به امام رضا(ع) دیده می شود، ساخته شده و زیارتگاه دوستداران آن حضرت است.
    می گویند سال 200 ه.ق حضرت رضا(ع) که از مدینه عازم مرو بودند، در این مکان توقف کرده و چون خواستند با خاک تیمم کنند، آبی جاری پدید آمد. این وقایع مهم، این مکان را به مکانی مقدس و ایمن برای زائران در کنار مسیر مشهد تبدیل کرد که در دوره های مختلف مجموع های میان راهی شامل: کاروانسرا، آب انبار، حمام و مکان هایی جهت اطراق زائران و مسافران در حاشیه آن شکل گرفت.
    شکل اصلی باغ کنونی در دوران صفوی و به دستور شاه عباس اول احداث شد و در دوره های بعدی در زمان شاه سلیمان صفوی و در دوران ناصرالدین شاه قاجار مرمت هایی جهت حفاظت و احیاء باغ صورت پذیرفت. آخرین مرمت و بهسازی مجموعه مذکور در سال 1350 توسط سازمان حفاظت آثار آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد و به شماره 236 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
    قدمگاه تا چند سال پیش در همان محوطه باغ و روستای مجاورش خلاصه می شد، اما حالا به سبب افزایش زائران، تقریباً برای خود شهری شده که هم هجور امکاناتی را در اختیار مسافران قرار می دهد.
    یک بلوار عریض درست روبه روی باغ قدمگاه وجود دارد که انواع و اقسام مغازه ها از رستوران و سوپرمارکت ها گرفته تا میوه فروشی و کیوسک مطبوعات و فروشگاه صنایع دستی را درخود جای داده است و البته به اندازه رفع نیاز زائران واحد تزریقات و پانسمان هم دارد. در گوشه و کنار باغ نیز جایی برای نشستن و سفره پهن کردن خانواده ها یافت می شود.
     

    سایر :
    بند طرق
    تعداد بازدید : 31
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این بند در 25 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد و بر روی رودخانه طرق در یکصد متری بالادست بند قدیمی طرق احداث شده است. ساختار این سازه از نوع بتونی دو قوسی متقارن متشکل از 22 بلوک به عرض 14 متر می باشد که در سال 1361 شمسی آغاز و در سال 1367 شمسی به پایان رسیده است. طول تاج این بند 322 متر است. بنای اولیه این سازه آبی در زمان تیموری و به امر امیرعلی شیرنوایی ساخته شده است. امروزه بند طرق با مناظر زیبای پیرامون آن یکی از گردشگاه های مردم مشهد و زائرین بارگاه رضوی به شمار می آید و به عنوان یکی از تفرجگاه های آبی شهر مشهد با وجود مناظر زیبای طبیعی پیرامون بند دارای اهمیت فراوانی است. 

    سایر :
    بنای سنگور/ سنگبر
    تعداد بازدید : 27
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این اثر تاریخی در حاشیه کشف رود و در 18 کیلومتری شمالی شرقی مشهد، در بخش مرکزی واقع است. معماری سنگبر مشتمل بر اتاقی مربع شکل و گنبدی کم خیز بر فراز آن می باشد و پیرامون آن دارای چهار درگاه ورودی است. شالوده بنا از قلوه سنگ و بدنه آن با نوعی از آجرچینی جناغی ساخته شده است. به اعتقاد صاحب نظران اجزا و عناصر معماری انتساب این اثر را به دوره تیموری نشان می دهد. سنگبر در میان اهالی به زیارتگاه نیز معروف است. 

    سایر :
    آدرس :
    تلفن :
    توضیحات :

    این بقعه متبرکه در فاصله 25 کیلومتری شهر مشهد به سرخس در روستای شرشر، بر روی یک بلندی واقع شده است. زائرین بسیاری از اهالی و روستاهای اطراف برای زیارت خواجه بدین سوی مشرف می شوند. محل مزار محصور در ضریحی فلزی و فضای داخلی بقعه آراسته به تصاویر و عبارات مذهبی است. 

    سایر :
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    یکی از مزارات اطراف مشهد، بقعه مبارکه امامزاده یحیی(ع) است که در 50 کیلومتری مشهد و در فاصله یک کیلومتری روستای میامی در بخش رضویه در مسیر جاده مشهد- سرخس واقع شده است. بنای مزبور مشتمل بر رواقی چهارضلعی، گنبد فیروز های رنگ دو پوسته و کتیبه ای سنگی بر سر در آن به تاریخ 937 هجری قمری مقارن با سال های اولیه حکمرانی شاه طهماسب صفوی است. به استناد مضمون کتیبه، هویت صاحب مزار در زمان ساخت مقبره برادرزاده یحیی بن زید تصور شده اما ارادتمندان این آستانه میامی را از آرامگاه یحیی بن زید می پندارند. بنا برتواریخ موجود یحیی بن زید هم ظاهرا در سال 207 یا 209 هجری قمری در بغداد دارفانی را وداع گفته است. اما بنابر نظری صاحب آرامگاه یحیی بن حسین بن زید یکی از فرزندان زید بن علی بن حسین(ع) می باشد که در 18 سالگی به دست دشمنان شهید و در محل کنونی دفن شده است.
    با این همه علاوه بر گردشگران مذهبی داخلی در سال های اخیر مسلمانان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توجه ویژه ای به این مکان معطوف داشته اند. طرح جامع توسعه اماکن این آستانه مقدسه در محدوده ای به وسعت 55 هکتار توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در حال اجرا می باشد که در این کاربری ها زائرسرا، کشتارگاه جهت نذورات، آشپزخانه عمومی، فروشگاه و محل اسکان موقت پیش بینی شده است. همچنین در نزدیکی این مجموعه تفریحی -زیارتی چشمه آب معدنی در دامنه کوه جریان دارد. سنگفرش اطراف بنای مرکزی همواره محل اطراق مناسبی برای ارادتمندان این امامزاده به شمار می آید. دو مسجد ویژه زنان و مردان با تعدادی اتاق مخصوص اسکان زائر در این مجموعه زیارتی-سیاحتی وجود دارد و مورد استفاده مسافرانی است که برای زیارت و استفاده از خواص طبی آب چشمه های معدنی به این مکان سفر می کنند. در اطراف بقعه قبرهایی با سنگ های سیاه بلند به چشم می خورد که بر روی آن ها نام ائمه اطهار(ع) و اشخاص مدفون با خط نستعلیق برجسته نگاشته شده که قدیمی ترین آن ها به قرن دهم هجری می رسد.
     

    سایر :
    آرامگاه پیر بابالنگر
    تعداد بازدید : 22
    آدرس :
    تلفن :
    توضیحات :

    بقعه منسوب به پیر بابالنگر که نام وی مؤید انتسابش به فرقه صوفیه و عرفا می باشد در حاشیه سمت راست رودخانه کشف رود در فاصله 46 کیلومتری شرق مشهد در بخش رضویه و در روستای متروک لنگرک واقع شده است. بنای مزبور بر روی پشته ای در میان قبرستان قرار دارد و به دلیل عدم وجود مدارک مستدل هویت مدفون در آن نامعلوم است. اما با مقایسه این بنا با دیگر آثار مشابه می توان آن را بنایی به یادگار مانده از معماری دوره تیموری معرفی نمود. به اعتقاد برخی این مکان مدفن بابا زنگی شی می باشد. 

    سایر :
    چهارطاقی چلاقد
    تعداد بازدید : 29
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    از دیدنی های مشهد چهارطاقی چلاقد است. این بنا در حدود یک کیلومتری روستای چلاقد در فاصله 30 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است. ساختار معماری بنا با زیربنای تقریبی 86 مترمربع بر روی پلانی 4 ضلعی با شالود های از سنگ و دیوارهای آجری شکل گرفته است. برفراز این بنا گنبدی مدور و دو پوسته قرار دارد و به نظر می رسد بنیان معماری آن در دوره تیموری شکل گرفته باشد. 

    سایر :
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    از جمله اماکن و زیارتگاه های شهرستان مشهد، مقبره ای است منسوب به مدفن امامزادگان بی بی صنوبر و میرسبحان ولی(ع) که این آستانه متبرکه در 45 کیلومتری جاده مشهد-کلات به طرف سد کارده در روستای ییلاقی خواجه حسین واقع است. بنا بر روایات، مدفونین در این بنا از منسوبین به حضرت موسی بن جعفر(ع) می باشند. مقبره میرسبحان ولی در فضای داخلی بنایی جدید و مزار بی بی صنوبر در محوط های مقابل با ضریح فلزی کوچک که روی آن قرار دارد دیده می شود. بنای مقبره این امامزادگان مورد احترام اهالی و مناطق مجاور می باشد. 

    سایر :
    بقایای قلعه ماد (عماد)
    تعداد بازدید : 25
    آدرس :
    تلفن :
    توضیحات :

    دره کارده یکی از چند گذرگاه معدود و صعب العبور در رشته کوه هزار مسجد است که از قرون گذشته اهمیت سیاسی و سوق الجیشی داشته است. در شاهنامه فردوسی نیز به این مسیر در داستان لشکرکشی و گذر توس بن نوذر به سوی کلات و درگیر شدنش با فرود پسر سیاوش اشاره شده است. در این منطقه قلعه ای به نام مات، ماد یا عماد وجود دارد. از خیل معماری این بنا امروزه بخشی از دیوارها و حوض ساروجی آن بر جای مانده است. سفال های پراکنده در بالای کوه و میان قلعه نشان می دهد که این قلعه از سده نهم هجری مورد استفاده حکام تیموری بوده و تا زمان صفویه رونق داشته است. 

    سایر :
    کتیبه تاریخی خان تاشی
    تعداد بازدید : 34
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این کتیبه در حدود 55 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد در امتداد جاده کلات حدفاصل روستای آل و پن منه در حاشیه دره کارده قرار دارد. نوشته مزبور بر روی صخره ای جدا شده از کوه کتیبه شده و رگه های سفیدی در زیر آن دیده می شود. این اثر در محل به خان تاشی مشهور است. خان تاشی (سنگ خان) که نام آن واژه ای است ترکی دارای ده سطر به طول یک متر به خط ثلث بسیار زیبا می باشد و مضمون آن اشاره به عزیمت شیبک خان ازبک در سال916 هجری قمری به حدود توس دارد که پس از شنیدن خبر حمله سپاهیان، شاه اسماعیل صفوی به حدود مرو عقب نشینی نموده و در همان سال نیز در نبرد با این حکمران کشته شده است. 

    سایر :
    روستای خشت
    تعداد بازدید : 29
    آدرس :
    تلفن :تلفن زائر - 31208-051
    توضیحات :

    این روستا با ارتفاع ۱۲۸۰ متر از سطح دریا، دارای موقعیتی میان کوهی، معتدل و خشک است که در ۱۶۹ کیلومتری شمال شرق مشهد واقع شده است. کوه کمر رخنه در شمال این آبادی قرار دارد. خشت دارای خانوارهایی از جمعیت ترک تبار می باشد. جاده آن به طول ۹ کیلومتر از دربند کلات به طرف بلندترین ارتفاعات شمال کلات می باشد. این روستا در میدان گاهی وسیعی در بالای ارتفاعات مُشرف به صحرای ترکمنستان بنا شده است. در گوشه و کنار این روستا تعداد زیادی از آجرهای (خشت) قدیمی در ابعاد بزرگ و به رنگ قرمز وجود دارد که مربوط به عهد نادرشاه است. وجه تسمیه آن احتمالا به همین علت است. نادرشاه در زمان حیات خویش، قصد ساخت بنایی عظیم در این منطقه مرزی را داشته است و بعد از انتخاب خشت به عنوان اقامتگاه خود، دستور ساخت آب انبارهایی را در آنجا داده که ۳۶۵ عدد بوده و بقایایی از آن هنوز موجود است. 

    سایر :
     
تلفن :(31291236) - (31208)051
فاکس :051-31291267
رایانامه :info-visit@mashhad.ir
آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
پیامک :10001000096308
دسترسی سریع
لینک های مرتبط