• صفحه اصلی سرویس
       
    دربستی و اداری
    تعداد بازدید : 19
    آدرس :
    تلفن :096308
    توضیحات :
    واحد سیر دفترپذیرش : 3139 2588070 واحد پذیرش و اعزام : 2587000
    واحد سیر نماینده انحصاری واحد دربستی تلفن پذیرش مرکزی : 3893139 8535102 - 3
          6  -3448301
      آدرس خ فداییان اسلام - ساختمان غدیر 7 - 3448301
      تلفن اداره بازرسی   3235
      تلفن اداره روابط عمومی   3234
      سامانه پیام کوتاه   30008888

     

    سایر :
    ون درون شهری
    تعداد بازدید : 54
    آدرس :
    تلفن :096308
    توضیحات :
    شماره ابتدا مسیر انتها
    1031 اول آزادشهر اول امامت ،  چ آزادشهر ،  چ میلاد ،  انتهای امامت ،  چ اندیشه ،  تقاطع ادیب ،  تقاطع حسابی ،  انتهای اندیشه انتهای اندیشه
    1034 ب شارستان چ شهید گمنام ، چ سیلو ، خ طالقانی ، چ فاطمیه ، پنجم گاز ، مسلم 9 ، مسجد 72 تن ،  م امام حسین  ، اول جاده کلات ، خواجه ربیع ، مهرمادر 9 ، انتهای مهر مادر روستای زیرکن
    1043 شهید قربانی)شیخ حسن شهید قربانی ،  خ حسینی ، م فجر ، خ وحید ، چ برق ،  ت شهید گمنام ، م راه آهن ، آیت اله بهجت ، چ شهدا میدان شهداء
    1051 پایانه میامی ب کرامت ، خ سخاوت ، ب شهید آوینی  ، پیچ دوم تلگری ،  خ میثم ،  خ مفتح ، ب امت ، ب وحدت ، پنجراه ،17شهریور در مسیر برگشت، نواب خ نواب
    1055 پارک رجاء پارک رجاء-کنه بیست-اروند-م مهدی اباد-بلوار میامی-مفتح-علیمردانی-م ابوریحان-مجلسی-مقدم-وحدت-شارستان ب شارستان
    1057 ب شارستان ب وحدت ،  شهید گمنام ،  چ مجلسی ، ابو ریحان ، خ شهید مفتح ،  م مفتح ،  ابتدای گلشهر ،  گلریز ،  انتهای گلبو گلشهر)گلبو(
    1060 پایانه فردوسی م بو علی ،  بلوارخیام شمالی ،  میدان خیام ،  خ فدک ،  خ کشاورز ،  شهرک نوید ،  انتهای کشف شهرک نوید ،  کشف
    1065 انتهای بسکابادی(پارک رجا) ش شهید رجایی ، -م شهید عباسپور- مصلی  ،  -ب شهید رستمی-انتهای خ فداییان اسلام پابانه غدیر
    1093 پایانه آزادی ب وکیل آباد ، کوثر شمالی  ، ب پیروزی  ، م جام عسل ، ش شهید طالقانی  ، ب نماز  ، ب کاوه  ،  مجتمع نیایش
    1094 انتهای بلوار شاهد م امام حسن)ع( ،  ب دانشجو ،  ب هفتم تیر ،  م هشتصد ،  ب فکوری ،  م خیام ، م لادن  ،  انتهای ب شهرستانی انتهای آب و برق
    1096 انتهای توس 75 س دانش  ، م معراج  ،  امام هادی ، ب شاهد ، چ اندیشه ، سه راه اندیشه ، ب شریعتی ، چ مخابرات ، ب امامیه ، ب استاد یوسفی ، م مادر ، ب شاهد ، ب فلاحی ، شهید رفیعی ، ستاری ، م تربیت ، شهید قانع,صیاد شیرازی ، ب فکوری ، م لاله انتهای شهرستانی
    1097 ب امامیه بلوارامامیه ،  میدان امام علی)ع( ،  بلوارسیدرضی ،  پل هاشمیه ،  انتهای هاشمیه انتهای هاشمیه
    1098 انتهای حجاب ب حجاب ، ب شریعتی ، چ مخابرات ، م امام علی )ع( ، سید رضی ، چ معلم ، چ آزاد شهر ، ابتدای امامت ، سه راه کوثر ، م کوثر ، م پژوهش ، خ فدک ، چ چهار چشمه ، ب کوثر جنوبی ، ب فکوری ، ب هاشمیه ، ب کشوری ، خ بهاران ، انتهای هاشمیه 91 انتهای هاشمیه 91
    1204 پایانه فردوسی م فردوسی ،  م بوعلی  ،  ب توس ،  م شهید فهمیده  ،  م معراج  ،  بحر آباد  ، ب نجف  ،  ش امام علی )ع(  ،  نوده )کوشک مهدی ( روستای شهید نوری
    1205 پایانه فردوسی م بوعلی ،  ب توس ،  م شهید فهمیده  ،  م معراج  ،  بحرآباد ،  کوی قایم ،  خاتم النبیا ،  س راه دانش ،  مشهد قلی  ،  مطهری  ،  کال زرکش ،  دوست آباد  ،  کاظم آباد سه راه فردوسی
    1506 خیابان نواب صفوی خ نواب صفوی ،  بلوار مصلی ،  بلوارادیب نیشابوری ،  بلوارحر ،  حر 28  ،  خ اروند ،  مهدی آباد مهدی آباد

     

    سایر :
    فروش من کارت
    تعداد بازدید : 23
    آدرس :
    تلفن :096308
    توضیحات :
     آرامگاه فردوسی
     ایثارگران - انتهای خط 24
     بلوار حر - حد فاصل حر 28 و 30 - ایستگاه شترگلو
     بلوار حر - روبروی مسجد جامع - ایستگاه حمام
     بلوار دوم طبرسی-ایستگاه هنرستان
     بلوار مصلی - زیرپل هوایی عابر پیاده
     بلوار وکیل آباد- مقابل دانشگاه فردوسی
     بلواردوم طبرسی - ایستگاه بهاران
     بلوارشاهد انتهای خط 19
     بلوارشریعتی - نبش شریعتی 82
     بلواروکیل آباد- سه راه آب وبرق
     بلوارپیروزی - میدان حر
     بهار - ابتدای خیابان بهار
     تقاطع سیدی وبوتان
     تقاطع مجلسی(BRT)
     تقاطع گمنام(BRT)
     جاهدشهر- میدان بوستان
     خرمشهر - ابتدای خیابان خرمشهر
     خواجه ربیع - مقابل باغ خواجه ربیع
     خواجه ربیع - پایانه مهر مادر
     خیابان امام خمینی - مقابل باغ ملی
     خیابان خسروی- مقابل باب الجواد)ع(
     خیابان طبرسی-روگذر
     خیام شمالی - پایانه ی گردشگری
     راهنمایی- ابتدای شهید صادقی
     رسالت - جنب درمانگاه
     سیدی - بوتان - انتهای خط 76
     شهدا - پایانه شهدا
     شهرک آقامصطفی خمینی - انتهای خط 63
     شهید قربانی - انتهای خط 201
     شیرازی - روگذرحرم مطهر
     طبرسی - وروردی زیر گذر(BRT)
     عبدالمطلب - چهارراه عبدالمطلب - روبروی داروخانه اخباری
     فردوسی - پایانه فردوسی
     فردوسی - پایانه فردوسی 2
     فردوسی - چهارراه فرامرز عباسی
     قاسم آباد- چهارراه ورزش
     قرنی - چهارراه ابوطالب
     قرنی - چهارراه میدان بار
     معراج - پایانه معراج
     میثم شمالی - انتهای خیابان میثم شمالی- انتهای خط 48
     میدان امام حسین(ع)
     میدان بسیج - مسیر BRT
     میدان بسیج -ابتدای بهار- مقابل شرکت برق
     میدان بیت المقدس  جنب باجه راهنمای زایر
     میدان بیت المقدس- مسیر BRT
     میدان فلسطین - ابتدای خیابان فلسطین
     میدان فلسطین- ابتدای شهید محمد منتظری
     هاشمی نژاد - نبش هاشمی نژاد 1
     پایانه آزادی
     پایانه الهیه
     پایانه انقلاب( میدان انقلاب اسلامی )
     پایانه شریعتی(تقی آباد)
     پایانه صبا (سیدی)
     پایانه غدیر(انتهای نخریسی)
     پایانه مسافربری-مسیر BRT
     پایانه مفتح
     پایانه وکیل آباد
     پنجتن
     چمران - انتهای خط 36
     چهارراه برق) )BRT
     چهارراه مقدم-روبروی شهرداری منطقه هفت
     چهارراه میلاد
     چهارراه گاز- بین چهارراه گاز و صاحب الزمان(BRT)
     کارخانه قند - انتهای خط 27
     گلشهر- بعدازفلکه دوم ) روح آباد(
    آب وبرق - انتهای آب وبرق(صیادشیرازی)
    امامیه - چهارراه مخابرات
    انتهای جاده سیمان- روستای قرقی-انتهای خط 4
    انتهای خیابان کوهسنگی - پایانه زکریا
    بلوار حر - انتهای 10 متری ساختمان-انتهای خط 67
    بلوار وکیل آباد- ابتدای کوثر
    بلوارامامیه - نبش امامیه 62
    بین پنج تن 72 و 74 - انتهای خط 46
    تقاطع معلم و دانشجو- به طرف دانش آموز
    تقاطع معلم وسیدرضی
    خیابان دانشگاه-چهارراه دکترا
    دریای دوم  خیابان وحید-انتهای خط 43
    رسالت - انتهای رسالت شمالی روستای همت آباد- انتهای خط 30
    سرافرازان - انتهای سرافرازان
    شهدا - چهارراه شهدا - مقابل باغ نادری
    شهرک طرق - انتهای خط 701 - 1/ 701
    مسیرجاده میامی روستای قازقان- مسیر 501
    میدان 15 خرداد- مسیر BRT
    میدان عدالت
    پایانه راه آهن

     

    سایر :
    پایانه ها
    تعداد بازدید : 19
    آدرس :
    تلفن :096308
    توضیحات :
    حمل ونقل مینی بوس داران شمال م فهمیده 6910305
    مینی بوس داران شمال شرق بلوار توس 6910444
    مینی بوسرانی شمال خراسان مقابل پلیس راه 6576524
    پایانه غیرمتمرکز حافظ ضلع جنوب شرقی میدان حافظ  
    پایانه غیرمتمرکز شاهد بزرگراه آسیایی  روبه روی پلیس راه امام هادی  
    پایانه غیرمتمرکز کلات خواجه ربیع بین م امام حسین وسه راه کلات  
    پایانه متمرکز امام رضا(ع) انتهای بلوار امام رضا(ع)  
    پایانه متمرکز راه ابریشم ابتدای جاده سرخس  
    پایانه متمرکز معراج بلوارتوس میدان معراج  
    پایانه مسافربری .ایستگاه کلات خ خواجه ربیع اول بل بهمن 7428004
    پایانه مسافربری شماره 3 شهرک رجایی 3726418
    پایانه معراج .فقط خراسان شمالی جاده قدیم قوچان میدان معراج 6910205

     

    سایر :
    درون شهری
    تعداد بازدید : 28
    آدرس :
    تلفن :096308
    توضیحات :
    2 پایانه خواجه ربیع تقاطع امام حسین(ع)،  چ گاز ،  چ راه آهن ،  چ عبادی ، خ سعدی چ مدرس  م شهداء ،  چهارطبقه ،  چ لشکر ،  م امام خمینی پایانه انقلاب اسلامی
    3 پایانه الهیه ب محمدیه  ،  ب مجیدیه  ،  م مطهری ، چ نادرشهر ،  چ ورزش ،  ب شاهد ،  پلیس راه ،  م قایم ، م شهیدفهمیده ، م امام حسین)ع( ،  م فجر ،  چ گاز پایانه شهید مفتح
    4 پایانه الهیه ب امامیه ،چ رستگاری ،دانشگاه آزاد ،چ مخابرات ،چ ورزش ،چ نادرشهر ،شریعتی 71، یوسفیه ،نمایشگاه ،مجتمع شهیدرفیعی ،م لادن ،م شیلات ،چ صیادشیرازی ،چ پیروزی، م هاشمیه ، م حر،م  شهید مهدوی،چ خاقانی،  فنی و حرفه ای ،م جهاد پایانه انقلاب اسلامی
    6 پایانه فردوسی چ ابوطالب ، چ میدان بار ،  میدان توحید ،  میدان شهداء ،  چ شهداء ،  حرم مطهر ، میدان شهدای مسجد گوهرشاد ،  ب مصلی ،  میدان شهید عباسپور ،  بلوارحر ،  چ شهید بسکابادی ، انتهای خیابان شهید بسکابادی شهرک شهید بسکابادی
    7 پایانه الهیه ب اقدسیه ،  م ولیعصر ،  سجادیه ،  م بوستان ،  مرکزدرمانی امام رضا ،  فلاحی ،  م مادر ،  چ امامیه ،  چ حجاب ،  چ اندیشه ،  ب امامت ،  چ میلاد ،  چ فرامرز ،  ب فردوسی ،  م جانباز پایانه فردوسی
    8 پایانه انقلاب اسلامی م جهاد ،  م جمهوری اسلامی ،  م آزادی ،  م قایم ،  م شهید فهمیده ،  م خیام ،  م امام حسین(ع) ،  م فجر ،  م شهید عباسپور ،  بزرگراه بسیج ، م غدیر ،  نیروهوایی ،  م حافظ پایانه انقلاب اسلامی
    9 پایانه انقلاب اسلامی م حافظ ،  م غدیر ،  م شهید عباسپور ،  م فجر ،  م امام حسین)ع( ،  م خیام ،  م شهید فهمیده ، م قایم ،  م آزادی ،  م جمهوری اسلامی ،  م جهاد پایانه انقلاب اسلامی
    10 پایانه غدیر خ فداییان اسلام ،  چ نخریسی ،  م بسیج ،  چ لشکر ،  م شریعتی ،  خ احمدآباد ،  ب ملک آباد ،  م آزادی ،  پ آزادی ،  ب وکیل آباد پایانه وکیل آباد
    11 پایانه وکیل آباد ب و یکل آباد ،  س تربیت ،  س آب و برق ،  س هاشمیه ،  م آزادی ،  م استقلال ،  چ فرامرزعباسی ،  میدان جانباز ،  ب فردوسی پایانه فردوسی
    12.1 حرم مطهر(روگذرشیرازی) م شهداء ،  م توحید ،  م فردوسی ،  م استقلال ،  چ میلاد ،  ب معلم ، تقاطع دانشجو،م تربیت، ب فارغ التحصیلان ،  ، ب و کیل آباد پایانه وکیل آباد
    13 پایانه الهیه م هفتم آذر ، م نمایشگاه ،  ب و یکل آباد ، پردیس ، پژوهش ، برگشت به سمت ب نمایشگاه ، م هفتم آذر ، مجیدیه ، سجادیه ، امیریه ، صادقیه ، مجیدیه ، مهدیه ، امیریه پایانه الهیه
    13.1 پایانه الهیه محمدیه ، امیریه ، مهدیه ،  مجیدیه ، صادقیه ، امیریه ، سجادیه ، مجیدیه ، م هفتم آذر ، م نمایشگاه ، ب وکیل آباد ، ایستگاه پردیس ، ایستگاه شهرک شهربانی ، ایستگاه پژوهش ، برگشت به سمت ب نمایشگاه ، ب میثاق پایانه الهیه
    13.2 پایانه الهیه ب اقدسیه، ب مهدیه،ب الهیه، ب محمدیه ، خ رحمانیه، ب مهدیه ، ب مجیدیه،ب سجادیه،خ جاهد ،خ بوستان ،م بوستان،ب مجیدیه،م هفتم آذر، ب میثاق ،م نمایشگاه،ب وکیل آباد،پردیس، پژوهش، برگشت به سمت ب نمایشگاه ، ب میثاق پایانه الهیه
    13.3 پایانه الهیه بزرگراه میثاق ،م نمایشگاه، ب و کیل آباد ،پردیس  ، پژوهش،  برگشت به سمت، بنمایشگاه،  م هفتم آذر، ب مجیدیه،  خ بوستان،  خ جاهد، ب سجادیه ،  ب مجیدیه،  ب مهدیه،  خ رحمانیه،  ب محمدیه،  ب الهیه، ب مهدیه ،  ب اقدسیه  ،  بزرگراه میثاق پایانه الهیه
    14 پایانه الهیه ،  کوشش م محمدیه ،  اول محمدیه ،  اول مجیدیه ،  خاوران ،  میعاد ،  نیکی ،  شریعتی ،  نادرشهر ،  م تربیت ،  ب وکیل آباد ،  س تربیت ،  هاشمیه ،  س کوثر ،  م آزادی پایانه آزادی
    14.1 پایانه الهیه ب اقدسیه،ب سجادیه(دانشکده فنی ثامن)،خ ش سلیمی،صادقیه،مجیدیه،سجادیه،م بوستان ،م نمایشگاه،اول ش نهضت و ارمغان،ب نمایشگاه،ب معلم،تقاطع فارغ التحصیلان،چ ستاری،م تربیت،چ صدف،چ دانشجو،چ معلم،چ 38 متری،اول معلم،م آزادی پایانه آزادی
    15 پایانه الهیه ب میثاق ، ب امامیه  ، چ رستگاری  ، ش راه آهن ،  ب فلاحی ، چ ورزش ، ب شاهد ، چ دانشجو  ، ب معلم ، چ آزاد شهر  ، ب سجاد  ،  چ خیام ،  ب فلسطین  ، ب شهید منتظری  پایانه فلسطین
    15.1 پایانه شریعتی ب امامیه ،  اول رستگاری ،  تقاطع حسابی ،  م امامیه ،  م مادر ،  چ راه آهن ،  ب شاهد ،  چ ورزش ،  ب شریعتی ،  چ ادیب ،  چ مخابرات ،  ب امامیه ،  م امام علی ،  ب سید رضی ،  چ معلم ،  ب وکیل آباد ،  م آزادی پایانه آزادی
    16 پایانه الهیه ، قاسم آباد ب امامیه ،  چ رستگاری ،  تقاطع حسابی ،  چ امامیه ،  چ مخابرات ،  ب امامیه ،  سیدرضی ،  ب آموزگار ،  ش هاشمی نژاد ،  ب امامت(آزادشهر) ،  چ میلاد ،  م استقلال ،  چ فرامرز ،  ب فردوسی پایانه فردوسی
    16.1 پایانه الهیه ،  حجاب ب حجاب ،  م حجاب ،  چ حسابی ،  چ ادیب ،  چ حجاب ،  خ استاد یوسفی ،  چ ورزش ،  ابتدای شاهد ،  چ دانشجو ،  س آب و برق ،  ب وکیل آباد ،  س کوثر ،  م آزادی پایانه آزادی
    17 پایانه الهیه ، شهرک رازی انتهای ب اندیشه ،  چ اندیشه ،  چ حسابی ،  چ ادیب ،  چ اندیشه ،  س اندیشه ،  انتهای شهرک رازی ،  انتهای امامت ،  چ میلاد ،  س کوثر پایانه آزادی
    17.1 پایانه الهیه ب حجاب ،  م حجاب ،  ب حجاب ،  چ حسابی ،  چ ادیب ،  چ حجاب ،  چ جهاد ،  اول حجاب ،  انتهای شهرک رازی ،  انتهای امامت ،  چ میلاد ، م استقلال پایانه آزادی
    18 پایانه الهیه ب امامیه ،  چ رستگاری ،  چ حسابی ،  ت فلاحی ،  ب فلاحی ،  م مطهری ،  ب شهید رفیعی ،  اول میعاد ،  نادرشهر ،  ب شهید ستاری ،  پیام نور ،  چ ستاری ،  م تربیت ،  ب وکیل آباد ،  صدف ،  س آب و برق ،  س هنرستان ،  هاشمیه ،  اول ب باهنر  ،  م آزادی پایانه آزادی
    18.1 پایانه الهیه انتهای حجاب ،  م حجاب ،  چ حسابی ،  ش لشکر ،  میعاد ،  رسالت ،  خ شریعتی ،  نادرشهر ،  شریعتی ،  پیام نور ،  چ شهید ستاری ،  م تربیت ،  س تربیت ،  صدف ،  س آب و برق ،  هنرستان ،  هاشمیه ،  فارابی ،  دانشگاه فردوسی پایانه آزادی
    19 پایانه آزادی ب امامت ،  انتهای امامت ،  انتهای جلال آل احمد ،  ب آموزگار ،  سیدرضی ،  اول امامیه ،  چ مخابرات ،  ب شریعتی ،  ت ادیب ،  ت فلاحی ،  چ ورزش ،  ب شاهد ،  چ راه آهن ،  م مادر ،  چ امامیه ،  چ حجاب ،  چ اندیشه ،  انتهای ب شاهد انتهای شاهد
    20 پایانه آزادی ب الهیه  ،  ب سجادیه  ،  ب عصمتیه  ،  بزرگراه میثاق  ،  ب اندیشه  ،  موجهای آبی  ،  ت حسابی و اندیشه ، ت شریعتی و حسابی ، چ ورزش  ،  م امام حسن ، انتهای دانشجو  ،  ب آموزگار ، ب دانش آموز ،  ب فرهنگ  ، ب جلال آل احمد ،  ایستگاه فارابی  ،  پایانه آزادی
    21 پایانه گردشگری م خیام ،  کنارگذر بزرگراه چراغچی ،  انتهای ابوطالب ،  چ ولیعصر ،  ب هدایت ،  ب هنرور ،  ب کریمی ،  خ حر عاملی ،  چ عامل ،  چ عبادی ،  م شهداء پایانه شهید هاشمی نژاد
    22 پایانه شهداء م شهدا  ، خ دانشکاه ،  م سعدی ، خ سناباد ، پنجراه سناباد ،  خ آبکوه ،  م راهنمایی ،  ب صادقی ،  ب ارشاد ،  ب فردوسی ،  ب فرامرز ،  خ بهاران ،  ب ساجدی ،  م شهید فهمیده ،  م معراج فرامرزعباسی،پایانه معراج
    22.2 پایانه انقلاب  م بهارستان  ،  ب خیام شمالی ،  ت توس و خیام  ،  م بوعلی ، م فردوسی  ، ب فردوسی ،  ب خیام  ، ب ارشاد ،  ب شهید صادقی ، م راهنمایی ، انتهای سناباد ، چ راهنمایی ، ب کلاهدوز ، خ احمد آباد ،  م شریعتی ، چ لشگر ، ب امام خمینی ،  پایانه گردشگری
    23 پایانه شهداء چ شهید هاشمی نژاد ،  چ عبادی ،  خ عامل ،  م بوعلی ،  ب توس ،  ب ولیعصر ،  خ خیبر ،  انتهای یزدان دوست ،  م شهید فهمیده ،  م معراج کوی امیر ،  پایانه معراج
    24 پایانه شهداء چ شهید هاشمی نژاد ،  چ عبادی ،  سه راه کاشانی ،  چ عامل ،  ب مطهری شمالی ، چ عین القضات  ، خ شهید صفدری نژاد انتهای ایثارگران
    25 پایانه مصلی ب مصلی ،  م شهدای مسجد کوهر شاد ،  م عدالت ،  حرم مطهر ،  م شهداء ،  م توحید ،  م فردوسی ،  م استقلال ، ب آزادی ،  م آزادی پایانه آزادی
    26 پایانه فلسطین م فلسطین ، ب ملک آباد ،  خ بزرگمهر ،  ب سجاد ،  خ بهار ،  ب فردوسی ،  چ فرامرز ،  خ بهاران ،  فجر ،  فخر ،  ب ساجدی ،  م شهیدفهمیده ،  ب توس ،  م معراج ،  پایانه معراج  پایانه معراج
    27 پایانه شهداء م توحید ،  چ میدان بار ،  م تختی ،  خ آبکوه ،  م راهنمایی ،  ب صادقی ،  م فردوسی ،  ب توس ،  س کارخانه ،  خ کارگر ،  کارخانه قند ، ب تلاش انتهای خیابان تلاش
    28 پایانه گردشگری م خیام ، ب خیام ،  هدایت غربی ،  ب موسوی قوچانی ،  م شفا ،  ب عبدالمطلب ،  کوی قایم ،  م بوعلی ، م ابوطالب ،  چ عبدالمطلب  ،  ب عبدالمطلب  ،  چ عین القضات ب مطهری شمالی ،  چ عامل ، چ عبادی ،  م شهداء پایانه شهید هاشمی نژاد
    28.1 پایانه مصلی ب شهید رستمی  ، م ولایت  ، میرزا کوچک خان  ، ب وحدت  ، م راه آهن ، چ راه آهن ، چ عبدالمطلب  ، م ابوطالب ، م موسوی قوچانی ، م بوعلی ، م فردوسی ، ب شهید صادقی  ، م راهنمایی پایانه فلسطین
    29 پایانه راه آهن ب کامیاب ،  ب عبدالمطلب ، ب ابو طالب  ، م ابوطالب ،  ب کلاهدوز ،  ب شهید صادقی ،  م راهنمایی ، ب فلسطین پایانه فلسطین
    30 شهرک مهرگان ب میامی  ، صد متری  ، شهید مفتح  ،  شیخ صدوق  ،  خ رسالت  ،  دروی  ،  همت آباد  ،  شهید کاوه 1 پایانه میامی
    31 پایانه الهیه ، اندیشه ب اندیشه ،  موجهای آبی ،  ت حسابی ،  تقاطع ادیب و اندیشه ،  ب ادیب ،  م مادر ،  ت شریعتی ،  بزرگراه امام علی ،  ب جلال آل احمد ،  چ میلاد ،  م استقلال ،  ب آزادی ،  م آزادی پایانه آزادی
    32 پایانه عدالت ب مصلی ، خ چمن ، م میرزا کوچک خان ، ب شهید مفتح ، چ برق ، خ شیخ صدوق ،  ب رسالت  ، م رسالت ،  انتهای خ یوسف زاده پایانه خواجه ربیع
    33 پایانه خواجه ربیع خ یوسف زاده ،  م رسالت ،  خ رسالت ،  خ گاز ، ب آیت اله عبادی  ،  سمزقند ،  چ عبادی ،  م شهداء پایانه شهید هاشمی نژاد
    34 پایانه .میامی مهرآباد  ،  صدمتری ،  انتهای مفتح ،  علیمردانی ،  ابوریحان ،  بلوار مجلسی  ، خیابان رسالت  ،  خ ابوذر ، خ مسلم ،  م امام حسین )ع( پایانه خواجه ربیع
    35 پایانه مصلی ب شهید رستمی ،  م بار رضوی ، بزرگراه بابا نظر ،  م فجر  ، م امام حسین پایانه خواجه ربیع
    36 پایانه شهید هاشمی نژاد چ شهید هاشمی نژاد ،  چ عبادی ،  ب آیت اله عبادی ،  م امام حسین ع  ،  ابتدای ب 22 بهمن) ج کلات( ،  22 بهمن 26  ،  انتهای شهرک شهید چمران شهرک شهید چمران
    37 پایانه شهید مفتح ب نبوت ، خ گاز ،  ب ای ال.. عبادی ،  چ راه آهن ، ب راه آهن  ،  م راه آهن  ،  چ شهید هاشمی نژاد ،  چ عبادی ،  م شهداء ،  ایستگاه سراب ،  چ لشگر ،  م امام خمینی ،  م پانزده خرداد ،  ب جمهوری ،  انتهای نخریسی ، خ فداییان اسلام پایانه غدیر
    37.1 پایانه شهید مفتح ب نبوت ،  خ گاز ،  ب هدایت ،  ت ولیعصر)عج( ،  ب ابوطالب ،  ب شفا ،  م بوعلی ،  م فردوسی ،  ب شهید صادقی  ،  م راهنمایی پایانه فلسطین
    38 پایانه خواجه ربیع ت امام حسین(ع)،  ب آیت اله عبادی  ،  سمزقند ،  م شهداء ،  م سعدی ، خ دانشگاه ،  م شریعتی ،  خ کوهسنگی ،  ب زکریا پایانه زکریا
    38.1 پایانه شهداء خ دانشگاه  ، میدان شریعتی ،  خیابان احمدآباد ،  میدان فلسطین ،  ب ملک آباد پایانه آزادی
    39 پایانه گردشگری م بهارستان ،  خ بهارستان ،  شهرک قدس ،  ابتدای بلوار 22 بهمن (ج کلات)،  تقاطع امام حسین(ع)،ب آیت اله عبادی ،سمزقند ،چ عبادی ،م شهداء پایانه شهید هاشمی نژاد
    41 نیزه نیزه  ،  پاوا  ،  شهید آوینی  ،  تلگرد  ،  خ علامه طباطبایی ،  م عسگریه ،  ابوریحان  ،  ب مفتح  ،  شیخ صدوق  ، خ رسالت ،  همت آباد قرقی
    42 پایانه الهیه ب اقدسیه ، ب محمدیه ، ب مجیدیه ، م بوستان ،  ب میثاق ، پ شهید برونسی ، ب معلم ،  تقاطع دندانپزشکان ، انتهای آموزگار ، تقاطع جانباز ، ب جانباز ، م جانباز ، ب جامباز جنوبی ، ب سجاد ،  ب شهید دستغیب ،  ب فلسطین پایانه فلسطین
    43 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام ، ب مجلسی ،  ب ابوریحان ،  خ وحید ،  صد متری شهید محراب حسینی
    45 پایانه میامی مهرآباد-ا صد متری ، نتهای مفتح-م نبوت-خ شهید خشنودی-ب شهید اسماعیل پور-ب مجلسی-خ عبادی-چ راه آهن-چ عبادی-م شهدا پایانه شهید هاشمی نژاد
    46 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام ، ب مجلسی ،  ب ابوریحان ، خ وحید ، صد متری ،  خ پنج تن ،  التیمور ،  پایانه طبرسی
    47 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام ،  ب مجلسی ، ب ابوریحان ، ت فجر ، خ نظام دوست ، انتهای شهید محبی عباس آباد
    48 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام ،  ب مجلسی ، ب ابوریحان ، خ میثم تمار ، انتهای میثم تمار ، خ صاحبدلان ، صد متری ،  ت فجر ،  خ میثم شمالی میثم شمالی
    49 پایانه شهید هاشمی نژاد چ شهید هاشمی نژاد ، چ عبادی ، چ راه آهن ، م امام حسین ، خ بلال ، خ قاءم  ،  خ رسالت ، همت آباد ،  خ کاوه 17 شهرک مهرگان
    50 حرم مطهر(روگذرشیرازی) چهارراه شهداء ،  م شهدا  ، چ شهید هاشمی نژاد ،  چ عبادی پایانه شهداء
    51 پایانه میامی ب کرامت  ،  کوی صاحب الزمان)عج صد متری ،  خ صاحبدلان ،   ،  م عسگریه ،  ،   ب امت  ،  ب ابوریحان ، ب مجلسی ، م میرزا کوچک خان ،  ب امت ،  وحدت  ، ب  شهید کامیاب  ،  راه آهن ، خ بهجت  ، چ زرینه ، چ شهدا ،  م شهدا پایانه شهید هاشمی نژاد
    55 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام،م عدالت،بل مصلی ،  م شهید عباسپور ،  ب حر ،  ج سرخس ،  چ مهریز ، پور سینا ، عباس آباد ،  فرخ آباد کریم آباد
    56 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام ، ب مجلسی ،  ب ابوریحان ،  خ میثم تمار ، صد متری ، خ پنج تن ، ش صادقیه ، انتهای ب آوینی نیزه صادقیه ، عدالت
    57 گلشهر ب شهید شفیعی ،شهید حسین زاده ، ب آوینی ، صدمتری ، مفتح ، شیخ صدوق ، رسالت ، ب مجلسی ب امت ، ب وحدت ،  گمنام ، راه آهن ،چ زرینه،خ بهجت،چ شهدا چ خسروی،چ مدرس،  امام خمینی (ره) میدان شهدا
    58 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام،م عدالت،چ چمن ، چ مصلی ، ب رستمی ، م ولایت ، ب سرخس ، ب شهدای تاکسیرانی ، م عباسپور ، شهرک الرضا(ع)،  مهر آباد ، مسجد الرضا ،  ابراهیم آباد  مهر آباد
    60 پایانه شهداء م توحید  ،  م فردوسی ،  میدان بوعلی ،  بلوارتوس ،  میدان شهید فهمیده ،  بلوار توس ،  میدان معراج پایانه معراج
    60.1 پایانه معراج م معراج  ،  شهرک حجت شهرک حجت
    61 کوی کارمندان ،  ش شیرین ش شیرین  ،  صدمتری ،  ش شیرازی  ، کوی کارمندان ،  ب رستمی ،  ب مصلی, م عدالت ،  حر م مطهر ، خ شیرازی ، چ شهدا ، چ خسروی ، چ مدرس ، خ امام خمینی میدان شهداء
    62 باب الجاد خیابان شهید اندرزگو چ خسروی ،  چ مدرس ،  خ امام خمینی ،  باغ ملی ،   خ پاسداران ،  خ چمران ،  م سعدی ،  خ سناباد ،  ب مجد ،  آبکوه ،  م راهنمایی ،  ب سجاد ،  ب آزادی ،  م استقلال ،  پارک ملت پایانه آزادی
    63 شهرک آقا مصطفی خمینی شهرک شهید آقا مصطفی خمینی ، خ هاشمی نژاد ، مجتمع غدیر ، ب شهید شیرودی ، ب شهید صدر ، چ عنصری ،  چ نخریسی ، خ فداییان اسلام میدان بسیج
    64 پایانه عدالت بلوار مصلی ،  ب حر ،  ش رجایی شهرک شهید بسکابادی
    66 پایانه مصلی ت شهید رستمی ، ب شهید رستمی ، بزرگراه بسیج ،  م غدیر ،  چ مقدم فرودگاه ،  م 15 خرداد ،  م امام خمینی ،  پایانه انقلاب پایانه انقلاب اسلامی
    67 پایانه شهید گمنام م شهید گمنام،م عدالت ،ب مصلی ،  م شهید عباسپور ،  ج سرخس ،  ابتدای ش شهیدرجایی ،  ب مهریز د ه متری مهریز
    68 پایانه شهید مفتح انتهای سی متری طلاب ،  ب امت مقابل پارک ،  میرزاکوچک خان ،  خ چمن ،  خ فداییان اسلام پایانه غدیر
    69 پایانه عدالت ب مصلی ، م شهید عباسپور ، کوی امام حسن ،  امیر آباد امیرآباد ،کوی امام حسن(ع)
    70 پایانه عدالت چ مصلی ،  چ شیرودی ،  فرهنگسرای غدیر ،  چ محمد آباد ،  صدمتری اسماعیل آباد،کوی عمار(ع)
    71 پایانه امام رضا)ع( خ شهید خیبری ،  چ کوشش(گاراژدار ها) ، چ مقدم(فرودگاه) ، خ پروین اعتصامی ، م حافظ ،  خ المهدی  ، خ شهید داعی  ، خ سحر  ،  ش انقلاب پایانه صبا
    71.1 پایانه انقلاب اسلامی م امام خمینی ،  چ لشکر ،  م بسیج ،  چ نخریسی ،  چ کوشش)گاراژدارها( ،  تقاطع حافظ ،  خ المهدی ،  ابتدای سیدی ،  60 متری  ب صبا شهرک ابوذر،پایانه صبا
    72 میدان بسیج ت شهید رستمی  ، ب شهید رستمی  ، خ موسی بن جعفر ، خ بنی هاشم  ، خ چمن ، خ صدر ، خ یاران ، خ نخریسی ، خ فداییان اسلام انتهای مصلی
    74 پایانه انقلاب اسلامی م امام خمینی ،  م 15 خرداد ،  چ کوشش)گاراژدارها( ،  خ کوشش ،  تقاطع حافظ ،  60 متری ،  20 متری ولیعصر ،  ب صبا ،  ب سپاه ،  ش سپاه شهرک ابوذر ،  پایانه صبا
    75 پایانه انقلاب اسلامی م امام خمینی ،  م 15 خرداد ،  چ حافظ ،  چ مقدم ،  خ پروین اعتصامی ،  م حافظ ، ابتدای شهرک عسکریه تقاطع حافظ ،  پلیس راه ،  شهرک ابوذر شهرک ابوذر ،  پایانه صبا
    76 پایانه انقلاب اسلامی م امام خمینی ،  م 15 خرداد ،  چ کوشش)گاراژدارها( ،  تقاطع حافظ ،  خ المهدی ،  خ قایم ،  انتهای قایم ،  خ شهید ریاضی ،  خ خلج قایم،بوتان(انتهای خیابان خلج)
    76.1 پایانه امام رضا)ع( خ کوشش 27  ،  تقاطع حافظ ،  خ المهدی ،  خ قایم ،  انتهای حجت ،  انتهای فاءم قایم ،  کوی حجت
    77 پایانه انقلاب اسلامی م امام خمینی ،  م 15 خرداد ،  چ کوشش)گاراژدارها( ،  ب جمهوری اسلامی ،  چ مقدم ،  ب فرودگاه فرودگاه
    78 پایانه انقلاب اسلامی م امام خمینی ،  م 15 خرداد ،  چ کوشش)گاراژدارها( ،  ب جمهوری اسلامی ،  چ مقدم ،  ب فرودگاه ،  م فرودگاه  ، م عسکریه شهرک عسگریه
    80 پایانه گردشگری م بهارستان ،  م خیام ،  تقاطع خیام ،  هدایت غربی ،  چ ولیعصر ،  ب ابوطالب ،  چ ابوطالب ،  ب کلاهدوز ،  ب ملاصدرا ،  کوهسنگی ،  ب زکریا پایانه زکریا
    82 میدان بیت المقدس(باب الجواد) چ خسروی ،  چ خسروی ،  چهارطبقه ، باغ ملی ، خ امام خمینی ،  چ لشکر ،  خ بهار ، م شریعتی ،  خ کوهسنگی ،  خ شهید دکتر بهشتی ،  خ امیرکبیر ،   ب نامجو ، خ شهید جهان آراء ،  ب زکریا ،  دکتر بهشتی ،  پایانه زکریا
    83 پایانه امام رضا(ع) میدان انقلاب  ،  خیابان امام خمینی(ره) ، خ شهید تولایی  ،  گنبدسبز  ، چ خسروی ، م بیت المقدس،حرم مطهر، چ شهدا ،  چ زرینه  ،  راه آهن  ،  گمنام  ،  وحدت  ،  17 شهریور  ،  چ نخریسی ، چ گاراژدارها ،  خیابان کوشش پایانه امام رضا(ع)
    84 پایانه امام رضا(ع) خ کوشش  ،  17 شهریور ،  وحدت  ،  گمنام  ،  راه آهن  ،  چ زرینه  ،  چ شهدا  ، حرم مطهر،م بیت المقدس، چ خسری  ، م ده دی  ،  خیابان امام خمینی(ره) ،  میدان انقلاب پایانه امام رضا(ع)
    85 پایانه امام رضا(ع) م انقلاب اسلامی ،  م جهاد ،  م جمهوری اسلامی ،  م آزادی ،  م استقلال ،  م قایم ،  هتل توریست توس ،  ابتدای امام هادی)ع( ،  م شهید نوری ،  م معراج پایانه معراج
    86 میدان بیت المقدس خ خسروی ،  تقاطع مدرس)چهارطبقه( ،  خ امام خمینی ،  چ لشکر ،  م شریعتی ،  خ کوهسنگی کوهسنگی ،  پایانه زکریا
    88 پایانه خواجه ربیع تقاطع امام حسین)ع( ،  کنارگذر بزرگراه چراغچی ،  م خیام ،  ب خیام ،  تقاطع خیام و توس ،  ب خیام جنوبی ،  تقاطع سجاد ،  س خیام ،  م آزادی پایانه آزادی
    89 پایانه فلسطین ب شهید منتظری ،  م جمهوری اسلامی ،م شهید کاوه ،م جوان ،ب شهید فکوری  پایانه وکیل آباد
    90 پایانه وکیل آباد کوهستان پارک ،  ب وکیل آباد ،  ب برونسی ،  ب فکوری ،  م جوان ،  ب کاوه ،  م کاوه ،  ب پیروزی ،  س طالقانی ،  بزرگراه کلانتری ،  م جهاد پایانه انقلاب اسلامی
    91 پایانه فلسطین ب شهید منتظری ،  م جمهوری اسلامی ، م شهید کاوه ، ب پیروزی تا انتها،،  ب برونسی ،  ب و کیل آباد   پایانه وکیل آباد
           
    92 پایانه شریعتی خ احمدآباد ،  میدان احمدآباد ،  میدان فلسطین ،  ب شهید محمد منتظری شهرک نوف ل لوشاتو
    93 پایانه فلسطین ب شهید محمد منتظری ،  م جمهوری اسلامی ،  م شهید کاوه ،   35 متری رضا شهر ،  ش طالقانی ،  بهارستان شهرک طالقانی
    94 پایانه آزادی ب وکیل آباد ،  جلال آل احمد ،  س هنرستان ، ب فرهنگ ، ابتدای دانشجو ،  ،  ب هفتم تیر ،  چ پیروزی ،  میدان هشتصد ،  ویلا ،  شقایق ،  م خیام ،  انتهای آب و برق ،  شهرک صابر کو ی آب وبرق
    94.1 پایانه آزادی ب وکیل آباد ،  زیرگذرفارابی ،  ب کوثر ،  م کوثر ،  ب صارمی ، ب صیاد شیرازی،ت صیاد شیرازی، ب پیروزی،  م لادن ،  م اقبال ،  انتهای پیروزی ،  ب برونسی ،  ب وکیل آباد پیروزی ،  پایانه وکیل آباد
    95 پایانه فلسطین خ احمدآباد ،ب ملاصدرا ،ب بعثت ،س بعثت ،ب شهید محمدمنتظری ،م جمهوری اسلامی ،فنی و حرفه ای ،م ش کاوه ،ب پیروزی ،دعبل خزاعی ،ب رضوی ،تقاطع خاقانی ،انتهای رضوی ،ب دلاوران ،  م دلاوران ،  ب نماز ،  انتهای سرافرازان کوی امام رضا(ع) سرافرازان
    96 پایانه آزادی ب وکیل آباد ،  ،  سید رضی ،  م وفا ،  اول هاشمیه ،  هنرستان ،  م هنرستان ،  خ19 بهمن ،  شهرک نیروی هوایی ،  ب هاشمیه ،  انتهای بلوارهاشمیه 91  ،  مجتمع شهرآراء شهرک نیروی هوایی،هاشمیه
    96.1 پایانه فلسطین ب شهید محمدمنتظری ،  م جمهوری اسلامی ، م شهید کاوه، ب پیروزی ،  چ مخابرات ،  خ خاقانی  انتهای خاقانی
    97 پایانه آزادی ب وکیل آباد ،  ب جلال آل احمد ،  ب کوثر ،  بیمارستان فارابی ،  م کوثر ،  م پژوهش ،  خ فدک ،  چ چهارچشمه ،  ب کوثرجنوبی ،  ب فکوری ،  ت هاشمیه ،  ب کشوری ،  خ بهاران ،  ب هاشمیه ، ب نماز ، ب سر افرازان ،  انتهای سر افرازان چهارچشمه، کوثر،هاشمیه
    98 پایانه فلسطین م جمهوری اسلامی،فنی و حرفه ای،م ش کاوه،دعبل خزاعی،چ مخابرات ،  دهخدا،م علی مهدوی ،  م حر،ب سرافرازان،م یادگاران،رهایی،ب پایداری،انتهای پایداری،ب دلاوران،خ نخل،انتهای لویزان،انتهای دلاوران ،  دلاوران 63،م سرافرازان شهرک لویزان.سرفرازان
    98.1 پایانه آزادی ب وکیل آباد ،  ب جلال آل احمد ،  ب سید رضی ،   ،  پ هاشمیه ،  ب هاشمیه ،  م وفا ،  م صارمی ،  ب صارمی ،  میدان کوکا ،  میدان کوثر ،  میدان حر ،  ب سرافرازان انتهای سرافرازان
    99 پایانه خواجه ربیع &
    سایر :
    برون شهری
    تعداد بازدید : 57
    آدرس :
    تلفن :096308
    توضیحات :
    202 پایانه فردوسی م بوعلی  ، ب فردوسی ،  م استقلال ،  ب آزادی ،  امام هادی(ع)،  پلیس راه ،  سه راه دانش ،  البسکو ،  ناسیونال ،  س فردوسی،جاده جدید،  س کاظم آباد ،  حاجی آباد ،  هارونیه آرامگاه فردوسی
    205 پایانه فردوسی م بوعلی ب توس ،  م شهید فهمیده ،  م معراج  ،  بحرآباد ،  کو یقایم ،  خاتم الانبیاء ،  س دانش ،  مشهد قلی ،  مطهری ،  کال زرکش ،  دوست آباد ،  کاظم آباد سه راه فردوسی
    206 پایانه فردوسی ب توس ،  م شهید فهمیده ،  م معراج ،  کال زرکش ،  س فردوسی ،  شمس آباد ،  حاجی آباد ،  چهاربرج ،  گوارشک ،  گندم خواب ،  نصرآباد ،  نقاب ،  انداد حصار
    207 پایانه فردوسی ب توس ،  م شهید فهمیده ،  م معراج ،  کال زرکش ،  س فردوسی ،  شمس آباد ،  حاجی آباد ،  چهاربرج ،  جغنه ،  کلوخی ،  نقاب ،  انداد ،  دوله ارداک
    207.1 پایانه فردوسی ب توس ،  م شهید فهمیده ،  م معراج ،  کال زرکش ،  س فردوسی ،  شمس آباد ،  حاجی آباد ،  چهاربرج ،  جغنه ،  گندم خواب ، نصر آباد ، گوارشک گجوان
    301 پایانه مفتح ب مفتح  ،  خ شیخ صدوق  ، خ رسالت  ،  م بار نوغان ، همت آباد  ، س کارخانه پرمیت فارمد
    302 پایانه مفتح ب مفتح  ، خ شیخ صدوق  ،  خ رسالت  ، م رسالت  ،  م بار نوغان ،  همت آباد ، س کارخانه پرمیت مقصودآباد
    303 پایانه خواجه ربیع ب 22 بهمن ، ج کلات ،  گرجی ،  کاظم آباد  ،  خلق آباد ،  کلاکوب  ،  فرخد ،  شهرک صنعتی فاز ،  گذرگاه ،  معین آباد ،   ،  رضوان اندرخ
    304 پایانه خواجه ربیع ب 22 بهمن ، ج کلات،  گرجی ،  کاظم آباد ،  خلق آباد ،  کلاکوب ،  فرخ د ،  شهرک صنعتی ،  فاز ،  گذرگاه معین آباد
    305 پایانه خواجه ربیع ب 22 بهمن ، کلات،  گرجی  ،  کاظ مآباد ،  خلق آباد ،  خرم آباد ،  کلاکوب فرخد
    306 پایانه خواجه ربیع ب 22 بهمن ،ج کلات،  گرجی  ،  کاظم آباد  ، خلق آباد  ،  کلاکوب  ، فرخد ،  شهرک صنعتی ،  فاز ،  گذرگاه ،  معین آباد ،  گوارشک خوش هوا
    307 پایانه خواجه ربیع ب 22 بهمن ،ج کلات،  گرجی  ،  کاظم آباد  ،  خلق آباد  ،  کلاکوب  ، فرخد ،  شهرک صنعتی ،  فاز ،  گذرگاه ،  معین آباد ،  گوارشک چایدره
    401 پایانه طبرسی انتهای بلوار طبرسی  ،   ،  امرغان  ،  کنارگوشه  ،  هلالی برزش آباد
    402 پایانه طبرسی انتهای بلوار طبرسی  ، س زین الدین  ،  شیرحصار  شهید شوشتری
    501 پایانه عدالت ب مصلی ،  م شهید عباسپور  ، ب حر ، چ سرخس ، ش باهنر ، ش رضوی ، خادم آباد ، احمد آباد ، قازقان  ، چنارک ، اردلوک ، امامزاده یحیی میامی
    502 پایانه عدالت ب مصلی ،  م شهید عباسپور  ، ب حر ، ش رجایی ، ش باهنر شهرک رضوی
    503 پایانه عدالت ب مصلی ،  م شهید عباسپور ، ب حر ، ش رجایی ، ش باهنر ، سالار آباد دستگردان
    504 پایانه عدالت ب مصلی ،  م شهید عباسپور  ،  ب حر ،  ، ش رجایی ، خ اروند  ، مهدی آباد ، قیاس آباد ، کج درخت ، س فیض آباد کن هبیست ،  خیرآباد
    505 پایانه عدالت ب مصلی ،  م شهید عباسپور ، ب حر ، ش رجایی ، خ اروند  ، مهدی آباد ، قیاس آباد ، کج درخت ، س فیض آباد کن هبیست ،  شرشر
    506 پایانه عدالت ب مصلی ،  م شهید عباسپور  ، ب حر ، ش رجایی ، چ کنه بیست ، چ مهدی آباد شهر آباد
    703 پایانه امام رضا)ع( خ کوشش 27  ،  چ کوشش گاراژدارها ،  چ مقدم ، م غدیر ،  پلیس راه طرق ،  خواجه ابا صلت ، پلیس راه طرق ،  بهشت رضا(ع)،  بوجان ،  تپه سلام ،  جیم آباد
    704 پایانه امام رضا(ع) خ کوشش 27،چ کوشش گاراژدارها،  چ مقدم ،  م غدیر ، ابتدای  ش عسگریه ،  ب ثامن ، م صبا ،  ابتدای ش ابوذر ،  ابتدای رباط طرق ، روستای بساروج ده غیبی
    705 پایانه امام رضا(ع) خ کوشش 27  ،  چ کوشش گاراژدارها،  چ مقدم ،  پل سلام  ،  گردش براست بلوار ثامن  ،  بلوار صبا  ،  ش ابوذر ،  اکبرآباد ،  اول رباط ،  مسجد (داخل رباط) رباط طرق

     

    سایر :
   تلفن :(31291236) - (31208)051
   فاکس :051-31291267
   رایانامه :info-visit@mashhad.ir
   آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
   پیامک :10001000096308
   دسترسی سریع
   لینک های مرتبط