• دسته بندی فایل ها
   • فهرست فایل های دسته جاری
    نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
    معرفی مسابقه خدمت
    JPG 154917 ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
    مسابقه خدمت
    JPG 270036 ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
    جهادخدمت
    JPG 36686 ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
تلفن :(31291236) - (31208)051
فاکس :051-31291267
رایانامه :info-visit@mashhad.ir
آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
پیامک :10001000096308
دسترسی سریع
لینک های مرتبط