• برنامه ریزی سفر
    برنامه ریزی سفر

     

    برنامه جامع زیارتی از اماکن مذهبی( دو روزه)

     برنامه روز اول سفر:

     صبح: اقامه نماز صبح و زیارت در حرم مطهر رضوی. بازدید و  زیارت از مقبره پیر پالان دوز در خیابان نواب صفوی. بازدید از مقبره شیخ طبرسی و گنبد خشتی در خیابان طبرسی.

    ظهر: اقامه نماز ظهر در صحن جامع رضوی(علیه السلام). زیارت از مقبره آیت الله نخودکی در صحن انقلاب اسلامی. بازدید از مقبره شیخ بهایی در صحن آزادی و مسجد جامع گوهر شاد

    اقامه نماز مغرب و عشاء در خواجه ربیع و زیارت از گنبد سبز

     برنامه روز دوم سفر :

     صبح: اقامه نماز صبح و زیارت حرم مطهر رضوی و مقبره حر عاملی

    ظهر: زیارت از آرامگاه خواجه اباصلت و خواجه مراد

    شامگاه: زیارت از امام زادگان یاسر و ناصر  

    برنامه جامع گردشگری تاریخی زیارتی دو روزه

    برنامه روز اول سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح و زیارت در حرم  مطهر رضوی. بازدید از مجموعه معماری و بناهای تاریخی حرم مطهر رضوی( مسجد گوهرشاد، موزه های آستان قدس رضوی، مقبره پیر پالان دوز یا شیخ طبرسی).

    ظهر: اقامه نماز ظهر در صحن جامع رضوی. بازدید از آرامگاه و موزه نادری در چهار راه شهدا، بازدید و خرید از مجموعه بازار های الماس شرق وصال و سپاد

    شامگاه: بازدید از بوستان ملت و شهربازی

    برنامه  روز دوم سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح  و زیارت در حرم مطهر رضوی بازدید از مقبره شیخ بهایی، بازدید از بازار قدیمی فرش، حمام مهدی قلی بیگ و آرامگاه امیر غیاث الدین. بازدید از آرامگاه فردوسی و مجموعه تاریخی توس.

    ظهر و عصر: بازدید از منطقه ییلاقی تفریحی طرقبه یا شاندیز و مجتمع تجاری ویلاژتوریست. بازدید از مجموعه تفریحی- فرهنگی کوهسنگی(جبل النور).

    شامگاه: زیارت وداع حضرت علی ابن موسی الرضا( علیه سلام)

    برنامه جامع گردشگری تاریخی زیارتی سه روزه

    برنامه روز اول سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح و زیارت در حرم مطهر رضوی، بازدید از مجموعه معماری و بناهای تاریخی حرم مطهر رضوی(مسجد گوهرشاد، موزه های آستان قدس رضوی، شیخ طبرسی).

    ظهر: اقامه نماز ظهر در صحن جامع رضوی. بازدید از آرامگاه و موزه نادری در چهار راه شهدا، بازدید و خرید از مجموعه بازار های الماس شرق وصال و سپاد

    شامگاه: بازدید از بوستان ملت و شهربازی

    برنامه  روز دوم سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح  و زیارت در حرم مطهر رضوی، بازدید از مقبره پیر پالان دوز و خانه داروغه، بازار قدیمی فرش، حمام مهدی قلی بیگ و آرامگاه امیر غیاث الدین. بازدید از آرامگاه فردوسی و مجموعه تاریخی توس(آرامگاه فردوسی، موزه توس، بقعه هارونیه و سایت موزه باستان شناسی)

    عصر: بازدید از منطقه ییلاقی تفریحی طرقبه( شهر طرقبه و خرید سوغات) و مجتمع تجاری ویلاژتوریست.

    شامگاه: بازدید از پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

    روزه سوم  سفر:

    صبح: استفاده از مجموعه ها آبی شهر مشهد

    عصر: بازدید از مجموعه تفریحی- فرهنگی کوهسنگی(جبل النور) و موزه بزرگ خراسان

    شامگاه: زیارت وداع حضرت علی ابن موسی الرضا( علیه سلام)

      برنامه جامع گردشگری تاریخی زیارتی چهار روزه

    برنامه روز اول سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح و زیارت در حرم مطهر رضوی، بازدید از مجموعه معماری و بناهای تاریخی حرم مطهر رضوی( مسجد گوهرشاد، موزه های آستان قدس رضوی، شیخ طبرسی).

    ظهر: اقامه نماز ظهر در صحن جامع رضوی. بازدید از آرامگاه و موزه نادری در چهار راه شهدا، بازدید و خرید از مجموعه بازار های الماس شرق وصال و سپاد و مجموعه های گردشگری منطقه

    برنامه روز دوم سفر:

    صبح: بازدید از آرامگاه فردوسی و مجموعه تاریخی توس(آرامگاه فردوسی، موزه توس، بقعه هارونیه و سایت موزه باستان شناسی)

    ظهر: بازدید از باغ وحش وکیل آباد و ییلاقات شاندیز و موزه ویرانی

    شب: بوستان ملت و شهر بازی

    برنامه روز سوم سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح  و زیارت در حرم مطهر رضوی، بازدید از مقبره پیر پالان دوز و خانه داروغه، بازار قدیمی فرش، حمام مهدی قلی بیگ و آرامگاه امیر غیاث الدین و خانه ملک

    ظهر: بازدید از مجموعه تفریحی- فرهنگی کوهسنگی(جبل النور) و موزه بزرگ خراسان

    شب: زیارت امام زادگان یاسر و ناصر. بازدید از مجتمع  ویلاژ توریست و شهر طرقبه

    برنامه روز چهارم سفر:

    صبح: زیارت خواجه اباصلت و خواجه مراد

    عصر:  استفاده از مجموعه های آبی

    شامگاه: زیارت وداع حضرت علی ابن موسی الرضا( علیه سلام)

    برنامه جامع گردشگری تاریخی چهار روزه

    برنامه روز اول سفر:

    صبح: اقامه نماز صبح و زیارت در حرم مطهر رضوی، بازدید از مجموعه معماری و بناهای تاریخی حرم مطهر رضوی( مسجد گوهرشاد، موزه های آستان قدس رضوی،). بازدید از خانه داروغه

    ظهر: اقامه نماز ظهر در صحن جامع رضوی. بازدید از آرامگاه و موزه نادری در چهار راه شهدا، بازدید و خرید از مجموعه بازار های الماس شرق وصال و سپاد و مجموعه های گردشگری منطقه

    برنامه روز دوم سفر:

    صبح: بازدید از آرامگاه فردوسی و مجموعه تاریخی توس(آرامگاه فردوسی، موزه توس، بقعه هارونیه و سایت موزه باستان شناسی)

    ظهر: بازدید از باغ وحش وکیل آباد و ییلاقات شاندیز و موزه ویرانی

    شب: بوستان ملت و شهر بازی

    برنامه روز سوم سفر:

    صبح:  بازدید بازار قدیمی فرش، حمام مهدی قلی بیگ و آرامگاه امیر غیاث الدین و خانه ملک و فرهنگسرای بهشت

    ظهر: بازدید از مجموعه تفریحی- فرهنگی کوهسنگی(جبل النور) و موزه بزرگ خراسان

    شب: بازدید از منطقه ییلاقی طرقبه  و بازار صنایع دستی و مجتمع تجاری ویلاژتوریست

    برنامه روز چهارم سفر:

    صبح: استفاده از مجموعه ها آبی شهر مشهد

    عصر: بازدید از نمایشگاه مشهد دوست داشتنی و پارک خورشید مشهد

    شامگاه: زیارت وداع حضرت علی ابن موسی الرضا( علیه سلام)

    تعداد بازدید :183
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
تلفن :(31291236) - (31208)051
فاکس :051-31291267
رایانامه :info-visit@mashhad.ir
آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
پیامک :10001000096308
دسترسی سریع
لینک های مرتبط