• ساعت بزرگ صحن آزادی
     ساعت بزرگ صحن آزادی

     

    ساعت بزرگی که در برج بالای ایوان جنوبی صحن آزادی نصب شده و مشرف به رواق امام خمینی)قدس سره( است، اولین و قدیمی ترین ساعت آستانه مقدسه است. این ساعت ساخت منچستر انگلستان را امین الملک، صدراعظم ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار تقدیم آستانه کرد. تاریخ موجود در پیاله زنگ ساعت، سال 1893 میلادی را نشان می دهد که مربوط به بیش از 110 سال قبل است. این ساعت، ابتدا در برج بالای ایوان غربی صحن انقلاب )صحن کهنه( قرار داشت و حدود 45 سال قبل، از آن جا به بالای ایوان جنوبی صحن آزادی )صحن نو( انتقال یافت. ظاهرًا علت انتقال ساعت به این مکان، نشست

    پایه های سر در ایوان صحن انقلاب، به واسطه سنگینی ساعت، لنگر و پیاله های آن بوده که پس از ترمیم و استحکام شکست آن، ساختمانی از بتون در بالای ایوان ساخته شد و با کاشی معرق تزئین یافت.

    سپس ساعت فعلی را که مرحوم عبدالحسین معاون از هامبورگ آلمان خریداری کرده بود، به جای آن نصب کردند. این ساعت

    قدیمی سال ها به وسیله هندل دستی بزرگی کوک می شد. پس از مدتی با ورود برق به مشهد، برقی شد و در حال حاضر به وسیله الکتروموتور کار می کند. به این طریق که موتور ساعت، سیم بکسلی به طول 15 متر را در هر 24 ساعت یک بار کوک می کند و چنانچه با خاموشی بر برق مواجه شود، کوک آن تا مدت 24 ساعت باقی خواهد ماند.

    تعداد بازدید :47
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
تلفن :(31291236) - (31208)051
فاکس :051-31291267
رایانامه :info-visit@mashhad.ir
آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
پیامک :10001000096308
دسترسی سریع
لینک های مرتبط