• ساعت بزرگ صحن انقلاب
     ساعت بزرگ صحن انقلاب

     

    این ساعت که به ساعت معاون معروف است، در سر در ایوان غربی صحن انقلاب، به جای ساعت بزرگ و قدیمی صحن آزادی نصب شده و به نسبت وزن کمتری دارد. بر اساس شواهد موجود، مرحوم عبدالحسن معاون، ساعت قدیمی را در تاریخ 1333/11/22 )بیش از 50 سال قبل( از هامبورگ آلمان خریداری کرد و به مشهد آورد. در روز 8/12/1333 طی تشریفاتی، لوازم و وسایل آن را باز و به اطاق سر در صحن کهنه انتقال داد. این ساعت قدیمی در فروردین ماه سال 1334 به وسیله محمد حسین صالحی، ساعت ساز آستانه، در محل کنونی نصب شد. تاریخ مکتوب بر بدنه ساعت، سال 1954 میلادی را نشان می دهد. این ساعت به صورت سه سیستم مجزا طراحی شده است: دستگاه کوک ساعت، دستگاه زنگ ربع زن و دستگاه زنگ ساعت زن با آهنگی دیگر که به وسیله سیم بکسل کوک می شود. ساعت با الکتروموتور به صورت خودکار روزی دو بار کوک می شود. طول سیم بکسل های کوک ساعت 140 متر است و در زمان خاموشی برق تا 24 ساعت به طور خودکار کوک دارد. سیستم کوک ساعت به گونه ای است که در هنگام خاموشی ممتد، می توان آن را به وسیله هندل دستی کوک کرد.

    تعداد بازدید :40
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
تلفن :(31291236) - (31208)051
فاکس :051-31291267
رایانامه :info-visit@mashhad.ir
آدرس :میدان شهدا - تالار شهر-مدیریت گردشگری و امور زائرین
پیامک :10001000096308
دسترسی سریع
لینک های مرتبط